Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Štefan Boďo, PhD.
Identification number: 1114
University e-mail: stefan.bodo [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of building equipment and technology safety (TF)

Contacts
     
Graduate     Lesson
     
     
     Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The production of biofuel from the Danube basin
Written by (author):
Ing. Zuzana Matejičková
Department:
Department of building equipment and technology safety (TF)
Thesis supervisor:
Ing. Štefan Boďo, PhD.
Opponent:
Ing. Pavol Čavojský, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Výroba biopaliva z tráv v povodí rieky Dunaj
Summary:Výroba biopaliva a jeho využitie sa v súčasnosti stáva neodmysliteľnou súčasťou našej existencie. Je dôležité, aby boli splnené všetky požiadavky, ktoré zabezpečia, vyššiu kvalitu života, či už z hospodárskeho alebo ekologického aspektu. Biopalivo sa musí stať konkurencieschopným voči fosílnym palivám, a to sa môže využiť najmä vďaka prírode, ktorou disponujeme. Príroda nám ponúka množstvo možností, z ktorých vieme získať energiu. Zameranie sa na povodie rieky Dunaj otvára obzor, ktorý poukazuje na využitie vodstva a priľahlého povodia. Trávnaté plochy, ktoré upevňujú hrádze a sú súčasťou celého povodia Dunaja, poskytujú energetický potenciál, ktorý nemožno zanedbať. Porovnanie vegetačného typu trávy, ktorá sa najčastejšie nachádza na slovenskom území rieky Dunaj je tráva Mätonohu trváceho v percentuálnom zložení nad 50 % v závislosti od priestoru, v ktorom sa vykonáva skúmanie. Najmenej zastúpenou rastlinou na slovenskom území rieky Dunaj je tráva Lipnica lúčna, ktorá má len 10 % výskyt. Pozornosť sa obracia na ekológiu, znižovanie emisií, výrobu elektrickej energie. Nevyhnutným sa stane, že sa eliminuje výroba paliva z fosílnych zdrojov. Z tohto dôvodu je potrebné, aby Európa plynule začala využívať biopalivá, ktoré vieme využiť z obnoviteľných zdrojov energie aj na Slovensku.
Key words:
biopalivo, trávnaté porasty, Dunaj

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited