Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Štefan Boďo, PhD.
Identification number: 1114
University e-mail: stefan.bodo [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of building equipment and technology safety (TF)

Contacts
     
     
     Final thesis     
Projects
     
Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Contract managment in mechanical engineering by the program FLOWii
Written by (author):
Department:
Department of building equipment and technology safety (TF)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Riadenie zákaziek v strojárskej výrobe pomocou programu Flowii
Summary:Uvedená bakalárska práca sa zaoberá využitím programu FLOWii počas realizácie zákazky v spoločnosti KEAM s. r. o. Moja práca je zameraná na sledovanie a zhodnotenie riadenia zákaziek pomocou daného programu v strojárskej firme. Pri mojej práci bolo potrebné sledovať proces objednávky a výroby kovacej matrice pre zákazníka s použitím programu FLOWii. Bakalárska práca sa skladá z niekoľkých častí, ktoré na seba nadväzu-jú. Prvá časť sa zaoberá históriou, vývojom ERP systémov ( plánovanie podnikových zdrojov ) a digitalizáciou. V druhej časti sa venujem predstaveniu programu FLOWii a všetkých jeho modulov. Ďalej práca obsahuje všetky stroje, nástroje použité na výrobu kovacej matrice a spôsoby obrábania materiálu. Ďalšou časťou sú výsledky, ktoré obsahujú celkový priebeh zákazky od objednania cez výrobu až po samotné expedovanie a vystavenie faktúry. V závere som zhodnotil splnenie cieľa mojej bakalárskej práce.
Key words:
FLOWii, riadenie, zákazka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited