Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Štefan Boďo, PhD.
Identification number: 1114
University e-mail: stefan.bodo [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of building equipment and technology safety (TF)

     
     Lesson     Final thesis
     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Energy intensity of ventilation technology in broiler breeding
Written by (author):
Bc. Andrej Turis
Department:
Thesis supervisor: Ing. Štefan Boďo, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Energetická náročnosť ventilačnej techniky v chove brojlerov
Summary:
Práca sa zaoberá systémami vetrania a ich energetickou náročnosťou v chove brojlerových kurčiat, analýzou ich životnej pohody a podmienok chovu. Opísané je aké podmienky musia byť v chove hydiny dodržané ako napríklad potrebný priestor na jedno kurča, vlhkosť vzduchu, potreba výmeny a cirkulácie vzduchu v jednotlivých ročných obdobiach. Údaje sme merali počas 6 dní výkrmového turnusu v letnom období kedy bola ventilácia bola v činnosti na maximálny výkon. Vypočítaná priemerná spotreba elektrickej energie ôsmych ventilátorov je 885,2 kWh z čoho sme vyrátali predpokladanú spotrebu počas celého 40 dňového výkrmového turnusu ktorá je teoreticky 5901,3 kWh. Táto spotreba bola pri maximálnom vetraní a všetky ventilátory boli v činnosti.
Key words:
vetranie, výmena vzduchu, welfare, energetická náročnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited