Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Štefan Boďo, PhD.
Identification number: 1114
University e-mail: stefan.bodo [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of building equipment and technology safety (TF)

     
Graduate
     
Lesson
     
Final thesis
     
Projects
     
Publications     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Quality Assessment of Device for Disintegration of Particulates
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Matúš Takáč
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie kvality práce zariadenia na dezintegráciu partikulárnych látok
Summary:Hlavným cieľom diplomovej práce, bolo zamerať sa na hodnotenie kvality práce dezintegrácie partikulárnych látok na dvoch odlišných typoch dezintegrátorov a vplývajúcich faktorov na samotný proces, ako sú prašnosť a hluk. Použili sme kladivkový dezintegrátor typu ŠK 150 a miagací dezintegrátor, skonštruovaný na univerzitnej pôde s elektromotorom od spoločnosti MEZ Czech republic. Počas dezintegrácie sme merali koncentráciu prachových častíc v ovzduší pomocou zariadenia CEL-712 Microdust Pro a hluk pomocou zariadenia Brüel & Kjær Typ 2240. Okrem prašnosti a hluku sme zaznamenávali čas na stopkách a príkon pomocou meracích hodín. Prašnosť sme zaznamenávali pred, po skončení a kontinuálne v 10s intervaloch počas trvania dezintegrácie. Hluk na pracovisku a príkon sme merali v zaťaženom a nezaťaženom stave. Sitovou analýzou sme zistili, že partikulárny materiál pšenice, dezintegrovaný kladivkovým dezintegrátorom sa v najväčšom množstve zachytával v tretej (d= 0,56mm) a štvrtej (d= 0,32mm) nádobe, zatiaľ čo materiál z miagacie hodezintegrátora sa zachytával v prvej (d= 3,15mm) a v druhej (d= 0,9mm) nádobe. Najvyššiu hladinu zvuku sme zaznamenali pri dezintegrácií pšenice na miagacom dezintegrátore v zaťaženom stave v priemere 103,54dB a v nezaťaženom stave taktiež na miagacom dezintegrátore v priemere 96,1dB. Najvyššiu priemernú hodnotu koncentráciu prachových častíc sme namerali pri kladivkovom dezintegrátore 1,416mg/m³ a pri pšenici 0,6515mg/m³. Z hľadiska príkonu a energetickej náročnosti je v nezaťaženom stave úspornejší miagací dezintegrátor, kde sme namerali hodnotu 2Wh/10s zatiaľ čo pri kladivkovom dezintegrátore 4Wh/10s. V zaťaženom stave miagací dezintegrátor dosahoval v priemere hodnoty až 10,2Wh/10s pri dezintegrácií pšenice a 5,5Wh/10s pri dezintegrácií jačmeňa. Pri meraní príkonu na kladivkovom dezintegrátore sme dosiahli v priemere hodnoty 6,495Wh/10s pri dezintegrácií jačmeňa a pri pšenici 6,636Wh/10s. Aritmetickým priemerom sme zistili, že najväčší percentuálny podiel pšenice z miagacieho dezintegrátora sa zachytával na prvom site (d= 3,15mm) v priemere 46,3 % a z kladivkového dezitegrátora na treťom (d= 0,56mm) a štvrtom (d= 0,32mm) site v priemere 33,8 %. Jačmeň dezintegrovaný na kladivkovom dezintegrátore sa zachytávala najviac na treťom site (d= 0,56mm) v priemere 52,98 % a z miagacieho dezintegrátora na prvom site (d= 3,15mm) v priemere 86,6 %.
Key words:
Kvalita, prašnosť, hluk, vibrácie, sitová analýza, dezintegrácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited