Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Štefan Boďo, PhD.
Identification number: 1114
University e-mail: stefan.bodo [at] uniag.sk
 

     
     
Lesson
     
Final thesis
     
Projects     Publications     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Assessment of selected qualitative parameters of the milking equipment
Written by (author): Ing. Bianka Kobzová
Department: Department of building equipment and technology safety (TF)
Thesis supervisor: Ing. Štefan Boďo, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Posúdenie vybraných kvalitatívnych parametrov dojacieho zariadenia
Summary:
Cieľom tejto práce bolo zistiť opotrebenie ceckových gúm počas používania v prevádzkových podmienkach najmä vo vnútorných priestoroch týchto gúm. Meranie prebiehalo pomocou prístroja Mitutoyo SJ-201 na dojacom zariadení od firmy Boumatic. Výsledky ukazujú, že ceckové gumy sa počas prevádzky opotrebúvajú a preto je potrebná ich dôsledná kontrola a včasná výmena, aby sa predišlo poškodeniu zdravia dojníc alebo zníženiu kvality mlieka. Pri vhodnej diagnostike a včasnej výmene týchto gúm je možné zabrániť negatívnym dôsledkom pri dojení. V práci sa vypracovávali aj rovnice priamok pomocou ktorých sa dá analyzovať zväčšovanie hĺbky trhliny v závislosti na dobe používania. Rovnica priamok pre hodnotu Ra: y= 0,149 x + 0,29 R² = 0,3041 a pre hodnotu Rz: y = 0,5x +1,465R² = 0,5651.
Key words:
Mlieko , Cecková guma, Dojenie, Dojacie zariadenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited