Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Štefan Boďo, PhD.
Identifikačné číslo: 1114
Univerzitný e-mail: stefan.bodo [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Influence of miroclimatic environment on production of pollutants from recycled manure solid in laboratory conditions
Karandušovská, Ingrid -- Lendelová, Jana -- Boďo, Štefan -- Žitňák, Miroslav
Influence of miroclimatic environment on production of pollutants from recycled manure solid in laboratory conditions. In Mathematics in education, research and applications. 4, 1 (2018), s. 18--22. ISSN 2453-6881.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
2.Mechanizácia živočíšnej výroby
Gálik, Roman -- Boďo, Štefan
Mechanizácia živočíšnej výroby. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 165 s. ISBN 978-80-552-1858-8.
BCISkriptá a učebné texty2018Podrobnosti
3.Monitoring of litter quality and temperature in breeding of fattening chickens
Boďo, Štefan -- Gálik, Roman
Monitoring of litter quality and temperature in breeding of fattening chickens. In Acta technologica agriculturae. 21, 1 (2018), s. 33--37.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
4.Skúmanie vplyvu mikrobiologických vlastností prostredia na produkciu škodlivín zo separovaného kalu hnojovice v laboratórnych podmienkach = Influence of microclimatic environment on production of pollutants from recycled manure solids in laboratory conditions
Karandušovská, Ingrid -- Lendelová, Jana -- Boďo, Štefan -- Žitňák, Miroslav -- Hlinka, Peter
Skúmanie vplyvu mikrobiologických vlastností prostredia na produkciu škodlivín zo separovaného kalu hnojovice v laboratórnych podmienkach = Influence of microclimatic environment on production of pollutants from recycled manure solids in laboratory conditions. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2018. Praha - Uhříneves: Výskumný ústav živočíšnej výroby, 2018, s. 17--21. ISBN 978-80-7403-205-9 (brož.).
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.