Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Štefan Boďo, PhD.
Identifikačné číslo: 1114
Univerzitný e-mail: stefan.bodo [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KARANDUŠOVSKÁ, I. -- LENDELOVÁ, J. -- BOĎO, Š. -- ŽITŇÁK, M. -- HLINKA, P. Skúmanie vplyvu mikrobiologických vlastností prostredia na produkciu škodlivín zo separovaného kalu hnojovice v laboratórnych podmienkach = Influence of microclimatic environment on production of pollutants from recycled manure solids in laboratory conditions. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2018. Praha - Uhříneves: Výskumný ústav živočíšnej výroby, 2018, s. 17--21. ISBN 978-80-7403-205-9 (brož.).

Originálny názov: Skúmanie vplyvu mikrobiologických vlastností prostredia na produkciu škodlivín zo separovaného kalu hnojovice v laboratórnych podmienkach = Influence of microclimatic environment on production of pollutants from recycled manure solids in laboratory conditions
Anglický názov: Influence of microclimatic environment on production of pollutants from recycled manure solids in laboratory conditions
Autor: doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD. (20%)
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. (20%)
Ing. Štefan Boďo, PhD. (20%)
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD. (20%)
Ing. Peter Hlinka (20%)
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2018
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 17
Do strany: 21
Počet strán: 5
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: znečisťujúce látky, ustajnenie zvierat, biokaly, mikroklíma, organická podstielka
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD.
Posledná zmena: 01.12.2018 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2018. Praha - Uhříneves: Výskumný ústav živočíšnej výroby, 2018. ISBN 978-80-7403-205-9 (brož.).

Originálny názov: Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2018
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-7403-205-9 (brož.)
Vydavateľ: Výskumný ústav živočíšnej výroby
Miesto vydania: Praha - Uhříneves
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2018
Posledná zmena: 01.12.2018 22:20 (Import dát z knižnice)