Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Štefan Boďo, PhD.
Identifikačné číslo: 1114
Univerzitný e-mail: stefan.bodo [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KARANDUŠOVSKÁ, I. -- LENDELOVÁ, J. -- BOĎO, Š. -- ŽITŇÁK, M. Influence of miroclimatic environment on production of pollutants from recycled manure solid in laboratory conditions. In Mathematics in education, research and applications. 4, 1 (2018), s. 18--22. ISSN 2453-6881.

Originálny názov: Influence of miroclimatic environment on production of pollutants from recycled manure solid in laboratory conditions
Autor: doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD. (25%)
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. (25%)
Ing. Štefan Boďo, PhD. (25%)
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD. (25%)
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Mathematics in education, research and applications
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 4
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2018
Od strany: 18
Do strany: 22
Počet strán: 5
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: meranie, koncentrácia znečisťujúcich látok, škodlivé plyny, recyklácia, tuhé hnojivá, dojnice, hovädzí dobytok, ustajnenie zvierat, amoniak, mikroklíma
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD.
Posledná zmena: 30.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Mathematics in education, research and applications. Nitra: ISSN 2453-6881.

Originálny názov: Mathematics in education, research and applications
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 2453-6881
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Nitra
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 30.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)