Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Štefan Boďo, PhD.
Identifikačné číslo: 1114
Univerzitný e-mail: stefan.bodo [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

     Absolvent          Záverečná práca
     
     
Publikácie
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KARANDUŠOVSKÁ, I. -- LENDELOVÁ, J. -- BOĎO, Š. -- ŽITŇÁK, M. Influence of miroclimatic environment on production of pollutants from recycled manure solid in laboratory conditions. In Mathematics in education, research and applications. 4, 1 (2018), s. 18--22. ISSN 2453-6881.

Originálny názov:
Influence of miroclimatic environment on production of pollutants from recycled manure solid in laboratory conditions
Autor:
doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD. (25%)
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. (25%)
Ing. Štefan Boďo, PhD. (25%)
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD. (25%)
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Mathematics in education, research and applications
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
4
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2018
Od strany:
18
Do strany:
22
Počet strán:
5
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: meranie, koncentrácia znečisťujúcich látok, škodlivé plyny, recyklácia, tuhé hnojivá, dojnice, hovädzí dobytok, ustajnenie zvierat, amoniak, mikroklíma
Rok uplatnenia:
2018
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD.
Posledná zmena:
31.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Mathematics in education, research and applications. Nitra: ISSN 2453-6881.

Originálny názov:
Mathematics in education, research and applications
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
2453-6881
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Nitra
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 31.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)