Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Štefan Boďo, PhD.
Identifikačné číslo: 1114
Univerzitný e-mail: stefan.bodo [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

     
     
     Záverečná práca     
Projekty
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Vplyv technológie chovu na produkciu emisií amoniaku a skleníkových plynov v objektoch pre hydinu
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD.
Oponent 2:
Oponent 3:
doc. Ing. Petr Kunc, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Vplyv technológie chovu na produkciu emisií amoniaku a skleníkových plynov v objektoch pre hydinu
Abstrakt:Doktorandská dizertačná práca sa bude zaoberať overovaním vplyvu rôzných technológií chovu na produkciu emisií amoniaku a skleníkových plynov v objektoch pre hydinu. Tento experiment bude dôležitý pre získanie poznatkov o možnostiach zníženia tvorby emisií pre potreby poľnohospodárskej praxe, pre ochranu a revitalizáciu ovzdušia, ako aj životného prostredia.
Kľúčové slová:
obohatená klietka, nosnice, emisie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene