Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Drahomíra Karasová
Identification number: 1117
University e-mail: drahomira.karasova [at] uniag.sk
 

Contacts
     
Graduate
     
Final thesis
     
Publications     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
PublicationsCode KPČ
Description KPČ
Year
Details
1.
Aktuálne problémy výrobných procesov v agro-potravinárskom komplexe : vedecký seminár, Nitra 17. apríl 2007
Karasová, Drahomíra -- Beňová, Zuzana -- Adamovský, František -- Polák, Pavel
Aktuálne problémy výrobných procesov v agro-potravinárskom komplexe : vedecký seminár, Nitra 17. apríl 2007. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. ISBN 978-80-8069-935-2.
2007Details
2.
Progresívna technika v živočíšnej, potravinárskej výrobe a v odpadovom hospodárstve : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, spojenej so stretnutím vysokoškolských pracovísk, Nitra 10.-11. september 2003
Gálik, Roman -- Žitná, Mária -- Karasová, Drahomíra
Progresívna technika v živočíšnej, potravinárskej výrobe a v odpadovom hospodárstve : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, spojenej so stretnutím vysokoškolských pracovísk, Nitra 10.-11. september 2003. V Nitre: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2003. ISBN 80-8069-224-6.
2003
Details
3.
Technika a technológie v biosystémoch
Karasová, Drahomíra -- Kažimírová, Viera -- Žitná, Mária -- Adamovský, František
Technika a technológie v biosystémoch. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. ISBN 978-80-552-1022-3.
2013Details
4.
Technológia a technika na výrobu jadrových zmesí v poľnohospodárskych subjektoch: Zborník referátov z vedeckého seminára : Kolíňany 18.5.1999
Karasová, Drahomíra -- Hrnčárová, Lýdia -- Žitná, Mária
Technológia a technika na výrobu jadrových zmesí v poľnohospodárskych subjektoch: Zborník referátov z vedeckého seminára : Kolíňany 18.5.1999. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1999. 115 p. ISBN 80-7137-597-7.
FAI
Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
1999
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.