Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Drahomíra Karasová
Identifikačné číslo: 1117
Univerzitný e-mail: drahomira.karasova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Dekanát TF (TF)

Kontakty     Absolvent
     
Záverečná práca          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Zhodnotenie vybratej technológie na spracovanie a využitie odpadov.
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Rudolf Opáth, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Zhodnotenie vybratej technológie na spracovanie a využitie odpadov.
Abstrakt:V r. 2010 bol vládou SR prijatý dokument "Stratégia obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov", obsahujúci opatrenia zamerané na podporu separovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu, na triedenie odpadu vo všeobecnosti a na jeho zhodnocovanie. Cieľom týchto opatrení je hlavne recyklácia, kompostovanie, produkcia bioplynu alebo využitie odpadu ako zdroja druhotných surovín a energie. Predložená diplomová práca sa zaoberá zhodnotením vybratej technológie na spracovanie a využitie odpadov, a to kompostovaním biologicky rozložiteľného odpadu v existujúcej kompostárni, s následným využitím kompostu ako substrátu na výrobu jedlých húb. Obsahuje tiež návrh kompostárne na bioodpady, ich zhodnotenie a vzájomné porovnanie.
Kľúčové slová:
kompostovanie, biologicky rozložiteľný odpad, substrát na výrobu húb, využitie kompostu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene