Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Valéria Magáthová
Identification number: 1133
University e-mail: valeria.magathova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Dean's Office of the FESRR (FESRD)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Bodies     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja: študijná príručka pre doktorandské štúdium 2006/2007
Gozora, Vladimír -- Belajová, Anna -- Magáthová, Valéria
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja: študijná príručka pre doktorandské štúdium 2006/2007. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. 70 p. ISBN 80-8069-732-9.
FAIRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2006Details
2.Študentská vedecká konferencia FEŠRR 2016
Magáthová, Valéria
Študentská vedecká konferencia FEŠRR 2016. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 14 p. ISBN 978-80-552-1501-3.
GIIRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2016Details
3.Študentská vedecká konferencia FEŠRR 2017
Magáthová, Valéria
Študentská vedecká konferencia FEŠRR 2017. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 13 p. ISBN 978-80-552-1675-1.
FAIRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2017Details
4.Študentská vedecká konferencia FEŠRR 2018
Magáthová, Valéria
Študentská vedecká konferencia FEŠRR 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. ISBN 978-80-552-1836-6.
2018Details
5.Študijná príručka pre doktorandské štúdium 2011-2012
Bandlerová, Anna -- Schwarcz, Pavol -- Magáthová, Valéria
Študijná príručka pre doktorandské štúdium 2011-2012. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 55 p. ISBN 978-80-552-0634-9.
GIIRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2011Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.