Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Valéria Magáthová
Identification number: 1133
University e-mail: valeria.magathova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Dean's Office of the FESRR (FESRD)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Bodies     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Conditions and possibilities for development of selected municipalities
Written by (author): Ing. Valéria Magáthová
Department: Department of Regional and Rural Development (FESRD)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.
Opponent:prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Podmienky a možnosti rozvoja vybraných obcí
Summary:Práca poukazuje na potrebu neustále zlepšovať hospodárske a sociálne podmienky tak aby výsledným efektom bola obec, ktorá bude atraktívna nielen pre samotných obyvateľov, ale aj pre podnikateľské subjekty. Zhodnocuje podmienky a možnosti rozvoja obcí Výčapy - Opatovce a Prašice. Pre dosiahnutie hlavného cieľa boli stanovené nasledovné parciálne ciele: 1.hodnotenie podmienok obcí na základe analýzy rozvojových faktorov, 2.hodnotenie podmienok obcí na základe hodnotenia obyvateľov obcí, 3.komparácia rozvojových faktorov obcí na základe vybraných ukazovateľov, návrh možností ďalšieho rozvoja. Nakoľko obce sú nielen počtom obyvateľov skoro totožné, a až na malé výnimky majú aj rovnaké podmienky pre svoj ďalší rozvoj. Očakáva sa od obyvateľov optimálne využiť tieto podmienky. Odporúčania upozorňujú na možnosti zlepšenia životných podmienok obyvateľov.
Key words:rozvoj vidieka, miestna samospráva, endogénne rozvojové faktory obce, vidiecke obce

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited