Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Oľga Urbanovičová, PhD.
Identifikačné číslo: 1138
Univerzitný e-mail: olga.urbanovicova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

     
Absolvent               
Projekty
     
     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Belovič
Hodnotenie fyzikálnych vlastností brikiet vyrobených z Paulownie
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Belovič
Konopa siata ako zdroj biomasy
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Boris Benyík
Hodnotenie kvality pracovného prostredia vo vybranom podniku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Boris Benyík
Zásady BOZP pri práci v hluku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Mário Blaho
BOZP a pravidlá v skladovom hospodárstve
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mário Buga
Slama ako zdroj energie
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Bujnoch
Možnosti využitia GPS systémov v poľnohospodárstve
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Tomáš Bujnoch
Možnosti využitia GPS systémov v poľnohospodárstve.
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Erik Černay
Modernizácia závlahových sústav v poľnohospodárskom podniku v okrese Senec
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ondrej Čuhák
Výroba brikiet z energetických rastlín
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Sandra Dachová
Využitie dopravných prostriedkov pri preprave siláže zavädnutých krmovín na konkrétnom podniku
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca je rozpracovanáBP
Autor: Dávid Doboš
Analýza bezpečnostných rizík tvarniacich strojov vo vybranom podniku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marcel Gál
Zavádzanie politiky BOZP do praxe
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lukáš Gedaj
Hodnotenie fyzikálnych vlastností brikiet vyrobených zo slamy
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Soňa Holá
Vplyv kvality sejby na tvorbu biomasy u repky olejnej
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Homola
Analýza uplatňovania technického rozvoja strojového parku a jeho manažment vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominik Janíček
Hodnotenie kvality sejby vybranej sejačky s prerušovaným výsevom
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Dominik Janíček
Využitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristína Janíčková
Energetické využívanie biomasy
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Janíčková
Vplyv pracovných parametrov rezačky pri zbere biomasy na kvalitu práce
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Šimon Jurda
Stroje a zariadenia pre zber a spracovanie biomasy
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Šimon Jurda
Výroba brikiet s využitím biouhlia vzniknutým po splyňovaní
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Patrik Kobza
Zhodnotenie vybraných bezpečnostných parametrov prepravného ťahača s návesom
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Matúš Kotek
Možnosti využitia dronov v poľnohospodárstve
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Kováčik
Hodnotenie fyzikálnych vlastností peliet z biomasy
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Kšiňan
Využitie informačných systémov v poľnohospodárstve
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Ján Lacek
Možnosti využitia rýchlo rastúcich drevín v bioenergetike
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniel Loučka
Analýza činnosti kotolne na spaľovanie biomasy
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jaroslav Lukáč
Zariadenia a stroje na obrábanie pôdy
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. David Majtner
Hodnotenie vlastností brikiet z rastlinnej biomasy
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Mráz, PhD.
Informačný systém a jeho využitie na podporu rozhodovania vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubica Pinterová
Osobné ochranné pomôcky vo vybranom podniku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Šimon Sombat
Vplyv veľkosti frakcie lisovanej biomasy pri výrobe brikiet
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Rastislav Srnánek
Analýza využívania GPS systémov v poľnohospodárstve
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mário Šabík
Vyhodnocovanie štýlu jazdy vodiča pomocou GPS na vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Soňa Šaturová
Návrh systému ochrany a zabezpečenia laboratórií katedry
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Bc. Adam Šťastný
Malá záhradná technika pre ošetrovanie mestskej zelene.
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Adam Šťastný
Ošetrovanie mestskej zelene s využitím malej záhradnej techniky
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: František Valas
Využitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív.
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Žák
Využitie informačného systému pri obhospodarovaní pasienkov
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Pavol Žindely
Využitie biomasy v poľnohospodárskom podniku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná