Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Galina Gerhátová
Identifikačné číslo: 1163
Univerzitný e-mail: galina.gerhatova [at] uniag.sk
 
VŠ II.stupeň - Katedra informatiky (FEM)

     
Publikácie
     

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.
Publikácie
Kód KPČ
Popis KPČ
RokPodrobnosti
1.
Bezpečnostné aspekty spracovania informácií
Hennyeyová, Klára -- Gerhátová, Galina
Bezpečnostné aspekty spracovania informácií.  In The agri-food value chain: challenges for natural resources management and society. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2016), s. 77--84. ISBN 978-80-552-1505-1. URL: http://spu.fem.uniag.sk/mvd2016/proceedings/sk/articles/hennyeyova_gerhatova.pdf.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2016
Podrobnosti
2.
Celoživotné vzdelávanie - vybrané aspekty = Lifelong education - selected aspects
Korcová, Zuzana -- Gerhátová, Galina
Celoživotné vzdelávanie - vybrané aspekty = Lifelong education - selected aspects.  In IKT v riadení a vzdelávaní : medzinárodný vedecký seminár, 18. - 19. 5. 2011, Nitra. Nitra : Katedra informatiky FEM SPU. (2011), ISBN 978-80-552-0721-6. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2013/zborniky/007-13/Korcova_Gerhatova.pdf.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2011
Podrobnosti
3.Ekonomické aspekty informačnej bezpečnosti a analýza rizík
Hennyeyová, Klára -- Hamášová, Katarína -- Gerhátová, Galina
Ekonomické aspekty informačnej bezpečnosti a analýza rizík.  In Improving performance of agriculture and the economy: challenges for management and policy. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2014), s. 56--63. ISBN 978-80-552-1187-9.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2014
Podrobnosti
4.Information Security in Agrarian Sector of the Slovak Republic
Virágh, Roderik -- Hennyeyová, Klára -- Šilerová, Edita -- Gerhátová, Galina
Information Security in Agrarian Sector of the Slovak Republic.  In International scientific days 2018. Praha : Wolters Kluwer ČR. (2018), s. 2244--2254. ISBN 978-80-7598-180-6. URL: https://doi.org/10.15414/isd2018.s10.14.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
5.
Návrh systému vzdelávania v oblasti informačnej bezpečnosti v podniku agrosektora: The proposal for education system in the field of information security in enterprise of agrosector
Hamášová, Katarína -- Gerhátová, Galina
Návrh systému vzdelávania v oblasti informačnej bezpečnosti v podniku agrosektora: The proposal for education system in the field of information security in enterprise of agrosector.  In Sieťové a informačné technológie 2012. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2012), ISBN 978-80-552-0905-0. URL: http://www.fem.uniag.sk/sit2012/zbornik/hamasova_gerhatova.pdf.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2012Podrobnosti
6.Nové IKT pre manažérov vo výučbe i v praxi = New ICT for managers in teaching and in practice
Korcová, Zuzana -- Gerhátová, Galina
Nové IKT pre manažérov vo výučbe i v praxi = New ICT for managers in teaching and in practice. In Fórum manažéra. 9, 1 (2013), s. 12--15. ISSN 1336-7773.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2013
Podrobnosti
7.
Security of intellectual capital of enterprises in the Slovak Republic
Virágh, Roderik -- Hennyeyová, Klára -- Šilerová, Edita -- Gerhátová, Galina
Security of intellectual capital of enterprises in the Slovak Republic.  In Managerial trends in the development of enterprises in globalization ERA. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), s. 497--502. ISBN 978-80-552-1739-0. URL: http://spu.fem.uniag.sk/fem/ICoM_2017/files/international_scientific_conference_icom_2017.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Podrobnosti
8.
Training of agribusiness managers in the field of ITC as a reason for increasing competitiveness
Polakovič, Peter -- Hallová, Marcela -- Hennyeyová, Klára -- Šilerová, Edita -- Gerhátová, Galina
Training of agribusiness managers in the field of ITC as a reason for increasing competitiveness. In Agrarian perspectives XXVIII. Praha: Czech University of Life Sciences, 2019, s. 201--207. ISBN 978-80-213-2973-7 (brož.).
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2019
Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.