Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Identification number: 1170
University e-mail: peter.chrenek [at] uniag.sk
 

     
     
     
Publications     Bodies     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateFinal thesisDetails
1.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Barbora Babečková
Mikroskopické analýzy spermií kohútov
March 2021
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Babicová
Testovanie oxytocínu pre účely získavania králičícj embryí.
April 2011
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Andrej Baláži, PhD.
Regulátory intracelulárnych látok využiteľných v ovulácii králikov.
May 2013
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Benko
Cytogenetická analýza králičích kmeňových buniek izolovaných z kostenej drene
April 2019Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Terézia Bilková
Hodnotenie kvality králičích transgénnych spermií apoptotickým markerom anexin V
April 2011
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Oľga Brunnerová
Aktuálna situácia živočíšnych genetických zdrojov na Slovensku
April 2013Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Buša
Fluorescenčná analýza králičích kmeňových buniek
April 2019
Displaying the final thesis
8.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Daniel Buša
Kvalita spermií baranov slovenských národných plemien
September 2023
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Černák
Kvalita dlhodobo kryouchovávaných spermí býkov pinzgauského plemena
April 2014
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Naďa Černáková
Vpylv telesnej kondície na kvalitu embryí hovädzieho dobytka
April 2015
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Dimitrov
Analýza králičích mezenchymálnych kmeňových buniek
April 2016
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Dobrovodská
Hodnotenie kvality magneticky separovaných králičích spermií
May 2011
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Dobrovodská
Inseminácia králičíc magneticky separovanými spermiami
April 2012Displaying the final thesis
14.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Andrea Duchajová
Kryouchovávanie ovarialneho tkaniva hovädzieho odbytka
March 2021
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martina Főldešiová, PhD.
Aplikácia rastlinných výťažkov v reprodukcii samíc
August 2016Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Főldešiová, PhD.
Vplyv rastlinného prídavku „Yucca“ na vybrané reprodukčné ukazovatele králičíc
April 2012
Displaying the final thesis
17.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Veronika Frohnová
Zmrazovanie oocytov hovädzieho dobytka
March 2021
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katalin Fürdös
Charakteristika spermií pinzgauských býkov po rozmrazení použitím fluorescenčných markerov
March 2017
Displaying the final thesis
19.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ladislav Hanudeľ
Kmeňové bunky pre produkciu mäsa v podmienkach in vitro
April 2018
Displaying the final thesis
20.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ladislav Hanudeľ
Kmeňové bunky pre produkciu mäsav podmienkach in vitro
April 2017
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Haváčová
Vplyv rastlinného prídavku „Yucca“ na kvalitu králičích spermií
April 2012
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Henželová
Fluorescenčné analýzy králičích kmeňových buniek izolovaných z tuku
April 2020
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Karol Huljak
Hodnotenie vývojovej kapacity a ultraštruktúry vitrifikovaných králičích transgénnych (hFVIII) embryí
May 2012
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Janegová
Histopatologické zmeny vaječníkov králika po aplikácii oxytocínu
April 2013
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Jankela
Histopatologické zmeny vaječníkov králika po aplikácii dbcAMP
March 2014Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Jánošíková
Cytogenetická analýza králičích kmeňových buniek izolovaných z tuku
April 2019
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Kamenský
Životaschopnosť spermií zoborského králika po vitrifikácií
March 2017Displaying the final thesis
28.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Ivona Kapitáňová
Mäso a mlieko z klonovaných zvierat
April 2017
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ivona Kapitáňová
Mäso a mlieko z klonovaných zvierat
April 2018
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Michal Kováč, PhD.
Alternatívne zdroje kmeňových buniek králika
September 2017
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michal Kováč, PhD.
Využitie magnetickej separácie na izoláciu kmeňových buniek
April 2013Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Mariana Kútna
Aplikácia rastlinného výťažku „zelený čaj“ v reprodukcii samcov
April 2016
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lenka Kuželová, PhD.
HODNOTENIE PREŽÍVATEĽNOSTI KRÁLIČÍCH TRANSGÉNNYCH SPERMIÍ
April 2011Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Lenka Kuželová, PhD.
Charakteristika a analýza spermiefagocytujúcich buniek v ejakuláte králika a kohúta.
May 2015
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Lapínová
Histopatologické zmeny vaječníkov králika po aplikácii IBMX
April 2013
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lívia Lenčéšová
Možnosti detekcie spermiefagocytujúcich buniek v ejakuláte králika
March 2014Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Adam Líška
Charakteristika spermií pinzgauských býkov po rozmrazení použitím penetračného testu
March 2017Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Lofaj
Vplyv makrofágov v ejakuláte kohútov na apoptózu spermií
April 2016
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Marián Macháč
Aktuálny stav slovenských plemien králikov
May 2018
Displaying the final thesis
40.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Marián Macháč
Aktuálny stav slovenských plemien králikov
April 2017
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Macháč
Kvalita spermií baranov pôvodnej valašky
April 2020
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Majchráková
Kvalita králičích zygot po vitrifikácií
April 2014
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ljiljana Matijević
Charakteristika spermií pinzgauských býkov po rozmrazení použitím CASA metódy
March 2017
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Michelová
Vplyv použitého riedidla na kvalitu inseminačnej dávky kohútov
April 2014Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Morovičová
Molekulárna analýza králičích mezenchymálnych kmeňových buniek
April 2016
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Morovičová
Zoborský králik ako zdroj génovej rezervy
April 2014
Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Alexandra Planietová
Vplyv experimentálnych aditívnych látok na chromozomálne zmeny králikov
April 2015
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Pollák
Hodnotenie kvality kohútich spermií fluorescenčnými markermi
March 2014
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Püšpöky
Význam kohútích makrofágov v reprodukcii samcov
April 2016
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Rybanová
Cytogenetická a fluorescenčná analýza fibroblastov.
May 2012
Displaying the final thesis
51.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Kitti Ryšavá
Pôvodná valaška ako zdroj génovej rezervy
April 2014
Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mgr. Oleksandra Serhijivna Leush
Vplyv rastlinného výťažku „yucca“ na preimplantačný vývoj králičích embryí
April 2016
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Monika Schneidgenová, PhD.
Vybrané faktory ovplyvňujúce kvalitu králičích spermií.
Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jaroslav Slamečka, PhD.
Hodnotenie kvality živočíšnych kmeňových buniek.
May 2013
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniel Sloboda
Analýza králičích kmeňových buniek izolovaných z plodovej vody
April 2016
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Slovík
Životaschopnosť králičích spermií nitrianskeho plemena po vitrifikácií
April 2015Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tibor Szakal
Hodnotenie vývojovej kapacity a ultraštruktúry vitrifikovaných králičích transgénnych (EGFP) embryí
May 2012
Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Szarková
Cytogenetická analýza králičích kmeňových buniek izolovaných z amniotickej vody
April 2019Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Tomková
Porovnanie kvality mlieka transgénnych a netransgénnych králikov
April 2013
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Mária Tomková, PhD.
Charakteristika králičích kmeňových buniek získaných z tukového tkaniva
September 2020
Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Tomková, PhD.
Molekulárna analýza kmeňových buniek z plodovej vody králika
April 2016
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Tomková, PhD.
Nitriansky králik ako zdroj génovej rezervy
April 2014
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jana Tóthová
Životaschopnosť spermií slovenského pastelového rex králika po vitrifikácií
March 2018
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Timotej Valocký
Životaschopnosť spermií holíčskeho králika po vitrifikácií
March 2018
Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jaromír Vašíček, PhD.
Magnetická separácia živočíšnych buniek.
May 2013
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Juraj Vontorčík
Využitie kmeňových buniek na produkciu mäsa
April 2019
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress