Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Identification number: 1171
University e-mail: marcela.chrenekova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Regional and Rural Development (FESRD)

Contacts
     
Lesson
     
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Androvičová
Nástroje sociálnej politiky na miestnej úrovni v okrese Žilina
May 2016Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Bačkádyová
Kvalita života vo vybraných obciach okresu Žilina
May 2012Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Bajužíková
Sociálne poľnohospodárstvo ako sociálna inovácia v Taliansku
April 2020Displaying the final thesis
4.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Alexandra Balážiová
Kvalita života vo vybraných obciach Žilinského kraja
May 2013Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Janka Bálešová
Kvalita životného prostredia a jeho udržateľnosť v obci Horné Lefantovce
May 2015Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Balíková
Analýza ekonomickej základne na vidieku
May 2015
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Balíková
Nástroje sociálnej politiky na miestnej úrovni v okrese Topoľčany
April 2017
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Kristína Bírová
Krátke distribučné reťazce a podpora predaja regionálnych produktov v Slovenskej republike
October 2015Displaying the final thesis
9.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Kristína Bírová
Krátke distribučné reťazce regionálnych produktov
April 2015
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Sláva Blahová
Súlad stratégií rozvoja cestovného ruchu na rôznych úrovniach v regióne Kysuce
April 2011
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominik Bončík
Creative approaches to young people job creation in rural areas. Case study of the United Kingdom
April 2014
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Brozmanová
Kvalita života vo vybraných obciach okresu Martin
May 2012
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jessica Cziriová
Podpora obecného sociálneho podnikania v podmienkach Nitrianskeho kraja
May 2019
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Martina Demešová
Rozvoj sociálneho podnikania v podmienkach Nitrianskeho kraja
May 2019
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Katarína Dirgasová, PhD.
Možnosti využitia potenciálu obce Oščadnica pre rozvoj cestovného ruchu
May 2012
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Dirgasová, PhD.
Životné stratégie obyvateľov okresu Čadca
April 2014
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Domčeková
Sociálny rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb v okrese Partizánske
April 2015Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Dugová
Rozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja
April 2019Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Silvia Dugová
Možnosti využitia kultúrneho a spoločenského potenciálu pre rozvoj Myjavského regiónu
May 2012Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erik Duchoň
Nástroje sociálnej politiky na miestnej úrovni v okrese Nitra
May 2016
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Erik Duchoň
Sociálno-ekonomické rozdiely medzi Banskobystrickým a Trenčianskym krajom
May 2013
Displaying the final thesis
22.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Erik Duchoň
Sociálno-ekonomické rozdiely medzi vybranými regiónmi
May 2012
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dušan Fabiankovič
Využitie komunitárnych programov EÚ na podporu malých a stredných podnikov na Slovensku
May 2016
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Elena Galandová
Realizácia programov rozvoja v obciach Mojmírovce a Topoľčianky
May 2012Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Denisa Galganová
Chránené dielne a chránené pracoviská v Nitrianskom kraji
May 2018
Displaying the final thesis
26.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Adriana Gločková
Vybrané faktory rozvoja vidieckych regiónov
May 2016
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ondrej Gulanda
Kvalita života vo vybraných obciach okresu Liptovský Mikuláš
May 2012
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ondrej Gulanda
Tvorivé prístupy k zamestnaniu mladých ľudí na vidieku
April 2014Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Monika Gunišová
Vybrané faktory rozvoja vidieckych regiónov (okres Bánovce nad Bebravou)
May 2016
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Halač
Sociálne podnikanie ako aplikačný nástroj sociálnej politiky
May 2018
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Hanusková
Rozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja
April 2019Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jozef Hrachovský
Regionálne rozdiely medzi okresmi Nitrianskeho samosprávneho kraja
May 2013
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Hrehová
Faktory a zdroje lokálnej identity a hrdosti
May 2013
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Miriama Hudecová
Sociálno-ekonomické rozdiely medzi okresmi Trnavského kraja
May 2015
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viera Husarčíková
Creative approaches to young people job creation in rural areas. Case study of the Republic of Ireland
April 2014
Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viera Husarčíková
Kvalita života vo vybraných obciach okresu Ružomberok
May 2012
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Erika Iglárová
Rozvojový potenciál okresov regiónu Orava
May 2015
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Jakalová
Vzdelávacie potreby v Nitrianskom kraji
April 2015Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daša Jakubíková
Využitie prostriedkov EÚ na rozvoj vidieka v Nitrianskom kraji
April 2011
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Janek
Rozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Košického samosprávneho kraja
April 2019
Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Janek
Sociálna ekonomika na Slovensku
May 2017Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Kristína Jankovičová
Rozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja
April 2019
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Jasnická
Ľudský kapitál Trenčianskeho samosprávneho kraja
May 2014Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Jasnická
Výsledky využívania prostriedkov EÚ v Nitrianskom kraji
May 2016
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Silvia Jurkasová
Využitie prostriedkov EÚ na rozvoj cestovného ruchu v Malokarpatskom regióne
May 2011Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Karol Kinček
Porovnanie stratégií rozvoja vybraných mikroregiónov
May 2011
Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Adriána Klapková
Podpora sociálneho podnikania
May 2018
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adriána Klapková
Rozvoj sociálnej ekonomiky v podmienkach Trenčianskeho kraja
April 2020
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mariana Klincová
Kvalita života vo vybraných obciach Žilinského kraja
May 2013
Displaying the final thesis
50.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Martin Klučiar
Možnosti finančnej podpory cestovného ruchu v Slovenskej republike
May 2016
Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Knížatová
Vybrané faktory rozvoja vidieckych regiónov (okres Topoľčany)
May 2016
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Kopček
Implementácia prístupu LEADER v miestnej akčnej skupine Združenie mikroregiónu Svornosť
May 2012
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Nikoleta Kováčová
Ekonomické aktivity sociálnych podnikov v Európskej Únii
May 2018
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Katarína Kuníková
Informačné a poradenské systémy na vidieku vo vybraných krajinách
April 2011
Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Kunová
Analýza ekonomickej základne na vidieku
May 2015
Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Lašák
Využitie kreatívneho ľudského kapitálu v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (Prípadová štúdia)
May 2014
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Lenčešová
Sociálne podnikanie a jeho efekty – prípadová štúdia obce Spišský Hrhov
April 2017
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Erika Mačišáková
Spolupráca obcí ako faktor rozvoja v Nitrianskom kraji
May 2011
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Henrieta Magyariová
Krátke distribučné reťazce regionálnych produktov
April 2015
Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Zina Machničová
Rozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Banskobystrického kraja
April 2020Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Maková
Vzdelávacie potreby v Nitrianskom kraji
April 2015Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Matulová
Social development of the Self-Governing Region of Trenčín
April 2015
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michaela Michalíková
Potenciálny externý ľudský kapitál okresu Partizánske
May 2014Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Eliška Miková
Regionálne rozdiely medzi okresmi Krupina a Zlaté Moravce
May 2013
Displaying the final thesis
65.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Andrej Neština
Metódy hodnotenia kvality života
May 2012
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Marta Nudzajová
Ľudský kapitál vybraných obcí Žilinského kraja
May 2013
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Irena Orságová
Kvalita života ve městech v okrese Zlín
April 2011
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Pelech
Využitie komunitárnych programov EÚ na podporu výskumu a inovácií na Slovensku
May 2016Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Katarína Petranová
Využitie prostriedkov EÚ v okrese Liptovský Mikuláš
May 2011Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Karol Petrus
Komunitný plán sociálneho rozvoja obce Bošany
April 2020
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alexandra Plevková
Podpora kultúry a kreatívneho priemyslu na úrovni samosprávnych krajov Slovenska
May 2016Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erik Plica
Rozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja
April 2019
Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Erik Plica
Sociálne podnikanie v krajinách Vyšehradskej štvorky
May 2017
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľudmila Poláčková
Kvalita života vo vybraných obciach okresu Čadca
May 2012
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľudmila Poláčková
Quality of life in the Čadca district
April 2014
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Poláková
Sociálno-ekonomické rozdiely medzi Nitrianskym a Trnavským krajom
May 2012
Displaying the final thesis
77.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Erika Pomichalová
Spolupráca obcí ako faktor rozvoja
May 2013Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Rovňák
Podpora sociálneho podnikania
May 2018
Displaying the final thesis
79.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ondrej Smerek
Sociálny rozvoj vybraného regiónu
May 2015
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Adriana Soradová
Využitie prostriedkov EÚ v poľnohospodárstve Nitrianskeho kraja
April 2011
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Timea Stanová
Regionálne rozdiely medzi vybranými regiónmi
May 2013
Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marek Szőcs
Spolupráca obcí ako faktor rozvoja
May 2013
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Šalgóová
Ekonomické činnosti sociálnych podnikov v krajinách EÚ
May 2018
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Šalgóová
Využitie komunitárnych programov EÚ na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu na Slovensku
May 2016
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lívia Tripšanská
Prístupy k hodnoteniu kvality života
May 2011
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iryna Tsymbaliuk
Rozvoj sociálneho podnikania na Ukrajine
April 2018Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Turzová
Socio-ekonomické disparity medzi obcami mikroregiónu Požitavie-Širočina
May 2011
Displaying the final thesis
88.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Daniela Valachová
Podpora sociálneho podnikania
May 2021
Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Margaréta Vargová
Sociálno-ekonomické rozdiely medzi Nitrianskym a Žilinským krajom
May 2012Displaying the final thesis
90.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Zuzana Varcholová-Žiaková
Kvalita života vo vybraných obciach Žilinského kraja
May 2013
Displaying the final thesis
91.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Simona Vašková
Využitie kreatívneho ľudského kapitálu v krajinách EÚ
May 2014
Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Víghová
Sociálne podnikanie ako sociálna inovácia v Spojenom Kráľovstve
April 2020
Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Lucia Vörösová
Informovanosť o sociálnej ekonomike na Slovensku
May 2019
Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Zabák
Porovnanie stratégií rozvoja vybraných mikroregiónov
May 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress