Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Identifikačné číslo: 1171
 

Kontakty
     
Výučba     
     
Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Využitie kreatívneho ľudského kapitálu v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (Prípadová štúdia)
Autor:
Ing. Jakub Lašák
Pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Využitie kreatívneho ľudského kapitálu v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (Prípadová štúdia)
Abstrakt:
Cieľom práce je analyzovať zastúpenie kreatívnych odvetví v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie Severného Írska (UK). Tento cieľ sme dosiahli pomocou niekoľkých čiastkových cieľov: teoretickým prehľadom skúmanej problematiky a terminológie; charakteristikou UK po stránke demografie, vzdelanostnej štruktúry, nezamestnanosti a hospodárstva; a analýzou kreatívnych odvetví prostredníctvom ukazovateľov zamestnanosti a podnikateľskej aktivity v týchto odvetviach. Pre analýzu boli vybrané odvetvia Informácií a komunikácie, Odborných vedeckých a technických služieb a odvetvie Umenia a kultúry. Odvetvie odborných vedeckých a technických služieb je odvetvím s najvyššou zamestnanosťou a podnikateľskou aktivitou v porovnaní s ostatnými dvoma analyzovanými odvetviami. Sektor počítačového programovania a informačných služieb, ktorý spadá do odvetvia Informácií a komunikácie, zaznamenal v roku 2012 až 19% nárast oproti roku 2011. Odvetvie Umenia a kultúry zaznamenáva mierne klesajúci trend podnikateľskej aktivity, ktorý bude pravdepodobne pokračovať a v nasledujúcich rokoch.
Kľúčové slová:
kreatívny kapitál, zamestnanosť, podnikateľská aktivita, kreatívne odvetvia, kreativita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene