Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Identifikačné číslo: 1171
 

     
Výučba     Projekty
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Analýza ekonomickej základne na vidieku
Autor: Ing. Lucia Kunová
Pracovisko:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Analýza ekonomickej základne na vidieku
Abstrakt:Podnikanie je nosným prvkom efektívneho fungovania v trhovej ekonomike a odráža kvalitu hospodárskych podmienok a predpokladov pre ekonomickú činnosť podnikateľských subjektov. Ekonomická základňa obce je ukazovateľom rozvoja a faktorom zvyšovania konkurencieschopnosti regiónu. V mojej bakalárskej práci sme sa konkrétne zamerali na analýzu ekonomickej základne na vidieku , ktorá sa podieľa na ekonomickom a sociálnom rozvoji vybranej obce Cabaj -- Čápor. Základným zdrojom pre spracovanie vlastnej práce boli primárne údaje z dotazníkového prieskumu, prostredníctvom ktorého sme analyzovali podnikateľské subjekty a ich spoluprácu s obcou. Sekundárne údaje boli použité na charakteristiku územia. Obec Cabaj -- Čápor má silnú ekonomickú základňu, ktorú nevie využiť. Dôvodom je hlavne zlá komunikácia medzi obcou a podnikateľskými subjektmi a nevyužívanie eurofondov, ktoré by im mohli priaznivo prispieť k podnikaniu v obci.
Kľúčové slová:
podnikanie, podnik, malé a stredné podniky , vidiek, regionálny rozvoj, ekonomický rozvoj

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene