Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Identifikačné číslo: 1171
Univerzitný e-mail: marcela.chrenekova [at] uniag.sk
 

     
Výučba
     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Sociálno-ekonomické rozdiely medzi Nitrianskym a Žilinským krajom
Autor:
Ing. Margaréta Vargová
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Sociálno-ekonomické rozdiely medzi Nitrianskym a Žilinským krajom
Abstrakt:Slovenská republika je krajinou, kde môžeme sledovať značnú priestorovú diferenciáciu sociálnej a ekonomickej úrovne regiónov. Každý región je iný, čo sa týka reliéfu, veľkosti daného územia, vybavenosti regiónov prírodnými podmienkami, stavom, dostupnosťou a vybavenosťou infraštruktúry a rozdielnou konkurencieschopnosťou. Cieľom bakalárskej práce je porovnanie a zhodnotenie socioekonomických rozdielov medzi Nitrianskym a Žilinským krajom. Na dosiahnutie tohto cieľa bolo potrebné analyzovať a porovnať jednotlivé faktory rozvoja. Do bakalárskej práce bolo zvolených osem ukazovateľov a porovnaných v časovom rade v rokoch 2005-2009. Cieľ práce bol naplnený. Zo skúmaných ukazovateľov sme zistili, že porovnávané regióny zaznamenali v sledovanom období značný pokrok v sociálno-ekonomickom vývoji. Porovnávané regióny sú v mnohých vybraných ukazovateľoch podobné, no Žilinský kraj vo väčšine prípadov zaznamenal vyššie hodnoty ako Nitriansky kraj, čo znamená, že Žilinský kraj je viac rozvinutý ako Nitriansky kraj. Význam hodnotenia faktorov rozvoja a porovnávania regiónov je v správnom nastavení opatrení na odvrátenie nežiaducich socio-ekonomických rozdielov.
Kľúčové slová:
regionálny rozvoj, faktory regionálneho rozvoja, socio-ekonomické rodiely, Žilinský kraj, región, Nitriansky kraj

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene