Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Identifikačné číslo: 1171
Univerzitný e-mail: marcela.chrenekova [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     
     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Životné stratégie obyvateľov okresu Čadca
Autor:
Ing. Katarína Dirgasová, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Životné stratégie obyvateľov okresu Čadca
Abstrakt:
Práca sa zaoberá problematikou hospodárenia a prerozdeľovania finančných zdrojov jednotlivcov a domácností v okrese Čadca v súvislosti s kvalitou života a subjektívnym vnímaním blahobytu, pričom podáva ucelený pohľad na ich priority, životný štýl a tým i na ich životné stratégie. Práca pozostáva z troch hlavných častí, pričom prvá časť predstavuje teoretický základ skúmanej problematiky. Ďalšia časť kladie dôraz na analýzu okresu ako sociálno-ekonomického priestoru, ktorý ovplyvňuje správanie jednotlivcov. Posledná časť opisuje akým spôsobom obyvatelia okresu subjektívne vnímajú kvalitu života. Uvádzajú sa tu výsledky dotazníkového prieskumu, ktorý by bolo možné rozdeliť do štyroch dimenzií -- finančná situácia domácností, prerozdeľovanie finančných prostriedkov, samozásobenie a životná úroveň domácností. Táto časť práce sa osobitne zameriava na analýzu životnej situácie domácností a následnú charakteristiku ich životných stratégií. Význam práce spočíval v identifikovaní charakteristických znakov správania sa domácností pri nakladaní s dostupnými finančnými zdrojmi. Výsledky môžu napomôcť pri vymedzení vzorcov tvorby životných stratégií obyvateľov v okrese.
Kľúčové slová:životná stratégia, domácnosť, okres Čadca, kvalita života, subjektívna kvalita života, životná úroveň

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene