Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Identifikačné číslo: 1171
 
odborná asistentka - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)

     
     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Tvorivé prístupy k zamestnaniu mladých ľudí na vidieku
Autor: Ing. Ondrej Gulanda
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Tvorivé prístupy k zamestnaniu mladých ľudí na vidieku
Abstrakt:
Nezamestnanosť mladých ľudí najmä vo vidieckych oblastiach je celoeurópskym problémom. Cieľom práce bolo zmapovať nástroje pomoci, na úrovni Európskej únie a Slovenskej republiky, pri riešení tohto problému a poukázať na dobré príklady inovatívnych prístupov z praxe pri tvorbe pracovných miest. Zaujímali nás príklady, kde sú vytvárané alebo využité miestne podmienky a kreativita jednotlivcov, obcí, miest a regiónov za účelom vytvorenia nových pracovných miest a zníženia nezamestnanosti. V práci sa uvádza charakteristika jednotlivých programov a projektov podpory zamestnávania mladých ľudí na Slovensku a v Európe a štatistika a vývoj nezamestnanosti. Súčasťou analýzy je vlastný prieskum kreatívnych prístupov k zamestnanosti. Výsledkom práce je zistenie, že doposiaľ využívané nástroje trhu práce nie sú dostatočne flexibilné, a teda aj neefektívne. Význam takéhoto výskumu spočíva v poukázaní na stav zamestnanosti mladých a potrebu flexibilných riešení, ktoré bude možné využiť pri rozhodovacích procesoch riadiacich orgánov a vytváraní podmienok pre rozvoj zamestnanosti a kreatívnych prístupov k jej udržaniu. V prípade Slovenska má význam venovať sa najmä opatreniam špecifickým pre vidiecky priestor.
Kľúčové slová:
nezamestnanosť, programy, príklady dobrej praxe

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene