Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Identifikačné číslo: 1171
Univerzitný e-mail: marcela.chrenekova [at] uniag.sk
 

Kontakty     Výučba     Projekty
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Sociálny rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb v okrese Partizánske
Autor:
Pracovisko:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Vedúci práce:
Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Oponent:
Ing. Marián Hamada, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Sociálny rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb v okrese Partizánske
Abstrakt:
Hlavným cieľom je analýza sociálneho rozvoja okresu Partizánske a zabezpečovanie sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov, zistenie nedostatkových služieb zo strany poskytovateľov služieb i zo strany obcí a návrh možností pre zvýšenie kvality poskytovania sociálnych služieb v okrese Partizánske. Hlavnými zisteniami diplomovej práce sú fakty, že obyvateľstvo okresov Trenčianskeho samosprávneho kraja starne. Vo vekovej štruktúre obyvateľstva prevažuje poproduktívna zložka obyvateľstva. Druhým jednoznačným výsledkom je vysoký migračný úbytok a prirodzený úbytok obyvateľstva.
Kľúčové slová:
sociálny rozvoj, sociálne služby, indikátory regionálneho rozvoja, sociálna politika, kvalita sociálnych služieb

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene