Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Identifikačné číslo: 1171
Univerzitný e-mail: marcela.chrenekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)

     
     Projekty     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Sociálno-ekonomické rozdiely medzi okresmi Trnavského kraja
Autor: Ing. Miriama Hudecová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Sociálno-ekonomické rozdiely medzi okresmi Trnavského kraja
Abstrakt:Bc. HUDECOVÁ, Miriama: Sociálno-ekonomické rozdiely medzi okresmi Trnavského kraja. Diplomová práca. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Vedúci záverečnej práce: Ing. Marcela Chreneková, PhD. Nitra: FEŠRR, SPU, 2015, 97 s. Na celom území Slovenskej republiky môžeme pozorovať pomerne výraznú diferenciáciu jednotlivých regiónov Slovenska, tak ako na úrovni sociálnej ako aj ekonomickej. Každé jedno územie, každý jeden región, kraj, okres je rozdielny, či sa naňho budeme pozerať z hľadiska veľkosti, dostupnosti, vybavenosti, infraštruktúry a pod." Predložená diplomová práca posudzuje postavenie Trnavského samosprávneho kraja v rámci Slovenska prostredníctvom sociálno-ekonomických indikátorov a ďalej hodnotí sociálno-ekonomické disparity medzi jednotlivými okresmi Trnavského samosprávneho kraja. Cieľom našej diplomovej práce je na základe sekundárnych údajov a použitím merania konvergencie a divergencie vyjadriť jednotlivé sociálne a ekonomické disparity medzi okresmi Trnavského kraja navzájom. Trnavský kraj dosiahol nadpriemerné hodnoty v ukazovateľoch: hrubá miera migračného salda, hrubá miera celkového prírastku obyvateľstva, miera ekonomickej aktivity, miera evidovanej nezamestnanosti a HDP za roky 2001 a 2011. Medzi ukazovatele kraja s podpriemernou hodnotou zaraďujeme: priemerná stredná dĺžka života, hrubá miera prirodzeného prírastku, podiel obyvateľov so základným a vysokoškolským vzdelaním, priemerná čistá nominálna mesačná mzda a index rastu miezd. Z hľadiska demografických ukazovateľov je na tom najlepšie okres Dunajská Streda a najhoršia situácia bola pozorovaná v okrese Piešťany. Najslabšími okresmi z hľadiska sociálno-ekonomických indikátorov sú Dunajská Streda a Hlohovec, najsilnejšími okres Galanta a Trnava.
Kľúčové slová:región, sociálno-ekonomické disparity, okres, Trnavský samosprávny kraj, zmierňovanie disparít

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene