Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Identifikačné číslo: 1171
Univerzitný e-mail: marcela.chrenekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)

Kontakty     Výučba
     
     Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Vzdelávacie potreby v Nitrianskom kraji
Autor:
Pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Vedúci práce:
Oponent:
Mgr. PhDr. Barbara Pavlíková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vzdelávacie potreby v Nitrianskom kraji
Abstrakt:Abstrakt Predložená diplomová práca sa zameriava na analýzu vzdelávacích potrieb v oblasti technických vied v Nitrianskom kraji. Prvá časť diplomovej práce je venovaná všeobecnému prehľadu literatúry k danej téme -- charakteristike vzdelávacích služieb, vzdelávania, no tiež financovaniu školstva. V druhej časti sme sa zamerali na samotnú analýzu potrieb vzdelávania v Nitrianskom kraji, kde sme vychádzali zo štatistických údajov z oficiálnych databáz a dokumentov a primárnych údajov. Preštudované údaje sme následne spracovali, aby sme dosiahli požadovaný cieľ záverečnej práce. Posledná časť práce je venovaná záveru, kde sme zhodnotili súčasnú situáciu v kraji v oblasti vzdelávania. Vypracovaním práce sme zistili, že stredoškolské odborné vzdelávanie v Nitrianskom kraji má nedostatky. Ide najmä o slabú praktickú prípravu absolventov. Je preto potrebné, aby sa urobili opatrenia, ktoré tento stav zlepšia a pomôžu tým mladým pracovníkom k ľahšiemu uplatneniu na trhu práce.
Kľúčové slová:
služby vzdelávania, zamestnanosť, vzdelávanie, nezamestnanosť, potreby vzdelávania

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene