Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Identifikačné číslo: 1171
Univerzitný e-mail: marcela.chrenekova [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Výučba     Projekty          
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Krátke distribučné reťazce regionálnych produktov
Autor: Ing. Henrieta Magyariová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Krátke distribučné reťazce regionálnych produktov
Abstrakt:
V diplomovej práci sme sa zamerali na riešenie problematiky regionálnych produktov a ich distribúcie na Slovensku, ktorá stále nie je dostatočne preskúmaná, nakoľko trh regionálnych produktov sa stále rozširuje, čomu nasvedčujú aj spotrebiteľské preferencie. Náš prieskum prebiehal v Nitrianskom kraji, kde sa prieskumná vzorka skladala z 20 vybraných fariem a podnikov zameraných na prvovýrobu. Vzorku respondentov tvorili jednotlivý zakladatelia, zamestnanci a ľudia na vedúcich pozíciách. Spotrebitelia sa v poslednom obchodí začínajú uprednostňovať domáce kvalitné produkty, zdravý životný štýl a celkovo viac sa zaujímajú o domáce produkty. Preferujú práve takéto produkty pred zahraničnými a dovezenými produktmi, kde je niekedy ťažké vypátrať krajinu pôvodu. Produkty domáceho charakteru začali vyhľadávať nielen v obchodoch ale priamo u výrobcu, kde ho aj nakupujú cez tzv. predaj z dvora. Diplomová práca sa zaoberá všeobecnými problémami predaja z dvora, jeho legislatívou a podporou na Slovenku a identifikáciou priameho distribučného kanála predaja z dvora. Vybrali sme si 20 okolitých fariem, ktoré sa venujú predaju z dvora, a kde farmári predávajú svoje výrobky. Cieľom diplomovej práce za pomoci dotazníkového prieskumu bolo zistiť ako vnímajú farmári súčasný stav predaja z dvora, aké legislatívne podmienky musia spĺňať a či je podpora takéhoto predaja dostatočná. V teoretickej časti sme zhromažďovali informácie a údaje o danej problematike, za pomoci domácej a zahraničnej literatúry. Vo vlastnej práci sme uskutočňovali dotazníkový prieskum, ktorý nám slúžil na vyhodnotenie stanovených predpokladov a záver práce obsahuje zhodnotenie výskumu, kde sme zistili, že legislatíva k tejto problematike stále nie je pevne stanovená a má nedostatky, ktoré sťažujú farmárom ich predaj a tak isto nedostatočnú podporu zo strany štátu.
Kľúčové slová:regionálny produkt, domáci produkt, predaj z dvora, distribúcia, farma, trh, spotrebiteľ

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene