Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Identifikačné číslo: 1171
Univerzitný e-mail: marcela.chrenekova [at] uniag.sk
 

     Výučba     Projekty     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Nástroje sociálnej politiky na miestnej úrovni v okrese Nitra
Autor: Ing. Erik Duchoň
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Nástroje sociálnej politiky na miestnej úrovni v okrese Nitra
Abstrakt:
Erik Duchoň: Nástroje sociálnej politiky na miestnej úrovni v okrese Nitra. Diplomová práca. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka. Sociálne problémy na Slovensku narastajú. Riešenie týchto problémov je úlohou sociálnej politiky a jej nástrojov na rôznych úrovniach. Sociálna politika sa na lokálnej úrovni realizuje najmä prostredníctvom komunitných plánov. Cieľom diplomovej práce je analyzovať ciele a napĺňanie cieľov týchto plánov na území okresu Nitra a vo vybraných obciach. Diplomová práca pozostáva z piatich kapitol. Prvá kapitola je venovaná teoretickému prehľadu, kde bližšie charakterizujeme pojmy ako verejné služby, sociálne služby, sociálna politika, sociálna práca a komunitné plánovanie. Druhá kapitola je zameraná na cieľ práce s vyčlenením jednotlivých čiastkových cieľov a v nadväzujúcej tretej kapitole je popísaná metodika práce a metódy skúmania. Ďalšia kapitola zahŕňa demografickú charakteristiku okresu Nitra, poskytovateľov sociálnych služieb v okrese Nitra, Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 - 2020, Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2012 - 2017, komunitné plánovanie sociálnych služieb v okrese Nitra a analýzu a napĺňanie cieľov komunitných plánov sociálnych služieb obcí v okrese Nitra. Posledná kapitola je zameraná na formulovanie návrhov na zlepšenie. V závere práce sme sa venovali zhodnoteniu komunitných plánov obcí.
Kľúčové slová:sociálne služby, sociálna politika, komunitné plánovanie, komunitný plán, okres Nitra, verejné služby

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene