Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Identifikačné číslo: 1171
 

          
     
Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Regionálne rozdiely medzi okresmi Nitrianskeho samosprávneho kraja
Autor:
Pracovisko:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:Regionálne rozdiely medzi okresmi Nitrianskeho samosprávneho kraja
Abstrakt:
Cieľom predloženej bakalárskej práce bolo porovnať objektívne podmienky pre život v okresoch Nitrianskeho samosprávneho kraja a analyzovať regionálne disparity medzi týmito okresmi na základe rôznych kategórií ukazovateľov. V práci sú zhrnuté základné východiskové poznatky o danej problematike a súčasný stav riešenej problematiky na Slovensku i v zahraničí. Regionálne disparity v okresoch sú hodnotené v troch základných oblastiach pomocou ukazovateľov. Ide o oblasť demografickú, ekonomickú a environmentálnu. Každý ukazovateľ je opísaný, uvedené sú jeho hodnoty za každý okres vo forme tabuľky alebo grafu, ktoré je následne interpretovaná. Porovnávané sú regióny na úrovni okresov vzhľadom na ich užší vzťah a previazanosť s reálnym životom občanov, keďže do veľkej miery reflektujú vymedzenie funkčných regiónov. Cieľ práce bol splnený, okresy boli porovnané. V Nitrianskom kraji boli pozorované značné regionálne disparity. Okres Nitra potvrdil pozíciu vedúceho okresu. V demografickej i ekonomickej oblasti dosiahol najlepšie výsledky. Vysoký stupeň rozvoja dosiahol tiež okres Topoľčany, ktorý nevykazuje výrazne slabé stránky. Okresy Šaľa, Komárno a Zlaté Moravce sme zaradili medzi stredne rozvinuté okresy. Zaostávajúcimi sú okresy Nové Zámky a Levice. Tieto okresy preukazujú známky značne obmedzeného potenciálu. Význam práce spočíva v možnosti využitia zhodnotenia okresov v procese rozhodovania a realizácie regionálnej politiky.
Kľúčové slová:
región, regionálne disparity, regionálny rozvoj, demografické ukazovatele, sociálno-ekonomické ukazovatele, environmentálne ukazovatele, Nitriansky samosprávny kraj

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene