Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Identifikačné číslo: 1171
 

     Výučba
     
Projekty
     
Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Ľudský kapitál vybraných obcí Žilinského kraja
Autor: Bc. Marta Nudzajová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
PhDr. Anna Badínová
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Ľudský kapitál vybraných obcí Žilinského kraja
Abstrakt:
Ľudský kapitál je významným faktorom rozvoja, avšak v súčasnosti je veľmi ťažké udržať v obciach stabilné množstvo kvalitného ľudského kapitálu. Problémom je aj spôsob jeho správneho využitia. Cieľom tejto bakalárskej práce je vyhodnotiť stav a využitie ľudského kapitálu v obciach Žilinského kraja. V práci sú obce charakterizované z hľadiska základných demografických, hospodárskych aj kultúrno-sociálnych indikátorov. Následne v ďalšej časti sme vyhodnotili riadený rozhovor so starostkami a porovnali ľudský kapitál vo vybraných obciach. V závere sme zistili, že obce majú v tejto oblasti kladné aj záporné stránky. Veľkou nevýhodou je najmä to, že obce podrobnejšie neskúmajú ľudský kapitál na svojom území.
Kľúčové slová:
ľudský kapitál, Žilinský kraj, regionálny rozvoj

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene