Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Identifikačné číslo: 1171
Univerzitný e-mail: marcela.chrenekova [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     
Projekty
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Vybrané faktory rozvoja vidieckych regiónov (okres Bánovce nad Bebravou)
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Oponent:
Ing. Monika Gubáňová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Vybrané faktory rozvoja vidieckych regiónov (okres Bánovce nad Bebravou)
Abstrakt:
Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo vymedzenie faktorov, ktoré vplývajú na rozvoj okresu Bánovce nad Bebravou. Práca je rozdelená do štyroch kapitol a to tri sú teoretické poznatky a štvrtá obsahuje vlastnú prácu skúmaného regiónu. V prvej kapitole sú objasnené definície regiónu a ich nasledovné delenia. Ďalej v druhej kapitole sú obsiahnuté teoretické poznatky regionálneho rozvoja. V tretej teoretickej kapitole sme sa venovali najdôležitejšiemu a to faktorom, ktoré ovplyvňujú rozvoj regiónov. Rozdiel medzi regiónmi je spôsobený na jednej strane , že regióny majú rôzne vývojové faktory a na druhej strane majú rôznu mieru využitia faktorov . Vo vlastnej práci sme sa zamerali na zhodnotenie vybraných ukazovateľov. Predmetom skúmania bol Trenčiansky samosprávny kraj a konkrétnejšie sme sa zamerali na okres Bánovce nad Bebravou. Cieľom práce je navrhnúť možné riešenia pre ďalší rozvoj a zlepšenie situácie bánovského regiónu. Na záver sme zhodnotili celkovú situáciu regiónu a poukázali na silné a slabé stránky rozvoja bánovského regiónu.
Kľúčové slová:
regionálny rozvoj, región, faktory rozvoja

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene