Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Identifikačné číslo: 1171
Univerzitný e-mail: marcela.chrenekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)

Kontakty          Projekty
     
     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Vybrané faktory rozvoja vidieckych regiónov (okres Topoľčany)
Autor:
Ing. Michaela Knížatová
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vybrané faktory rozvoja vidieckych regiónov (okres Topoľčany)
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je analyzovať rôzne faktory, ktoré vplývajú na rozvoj okresu Topoľčany. V teoretickej časti bakalárskej práce sme sa zamerali na definovanie základných pojmov, ktoré súvisia s riešenou problematikou. Najskôr sme sa zamerali na definovanie pojmu regionálny rozvoj, aké sú jeho nástroje a kto sú aktérmi. V ďalšej časti sme rozoberali pojem región, jeho typy a samostatne sme sa zamerali na vidiecke regióny a aké sú ich špecifiká. V práci spomíname aj faktory, ktoré majú vplyv na rozvoj jednotlivých vidieckych oblasti. V praktickej časti bakalárskej práce sme zaoberali okresom Topoľčany. Podrobnejšie sme sa zamerali na rôzne demografické a socioekonomické charakteristiky a následne sme zhrnuli, v čom je okres Topoľčany silný oproti ostatným okresom Nitrianskeho samosprávneho kraja a naopak, v čom sú jeho nedostatky oproti ostatným okresom.
Kľúčové slová:
faktory rozvoja, rozvoj vidieka, vidiek, regionálny rozvoj, okres Topoľčany

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene