Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Identifikačné číslo: 1171
 

     
     
Projekty
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Využitie komunitárnych programov EÚ na podporu výskumu a inovácií na Slovensku
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Využitie komunitárnych programov EÚ na podporu výskumu a inovácií na Slovensku
Abstrakt:
Predložená bakalárska práca je zameraná na využitie komunitárnych programov na podporu výskumu a inovácií na Slovenku. Hlavným cieľom práce bolo zistiť a zhodnotiť úroveň podpory výskumu a inovácií na Slovensku prostredníctvom komunitárnych programov. Dôraz sme kládli na 7. rámcový program a program Horizont 2020. Úlohou bolo zistenie počtu realizovaných projektov so slovenskou účasťou v rámci 7. rámcového programu. Venovali sme sa aj Programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ktorý sa v období 2007-13 venoval podpore aktivít malých a stredných podnikov a programu COSME 2014-2020, ktorý sa tejto oblasti podpory venuje v aktuálnom období. Najviac podporovanou oblasťou prostredníctvom komunitárnych programov na Slovensku je oblasť výskumných infraštruktúr, informačnej a komunikačnej technológie. Na druhej strane sme dospeli k záveru, že v SR je málo využívaná pomoc na realizáciu projektov v oblastiach medzinárodnej spolupráce, koherentného vývoja, vesmíru a v oblasti energie len minimálne.
Kľúčové slová:komunitárne programy, výskum a inovácie, 7.rámcový program, Horizont 2020

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene