Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Identifikačné číslo: 1171
 

Kontakty               
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Nástroje sociálnej politiky na miestnej úrovni v okrese Topoľčany
Autor:
Ing. Lenka Balíková
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Nástroje sociálnej politiky na miestnej úrovni v okrese Topoľčany
Abstrakt:
Sociálna politika je súbor aktivít a opatrení, ktoré cieľavedome smerujú k rozvoju človeka, spôsobu jeho života, či k zlepšovaniu životných podmienok obyvateľov. Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť strategické plánovanie sociálnych služieb a následne analyzovať ciele komunitných plánov v obciach na území okresu Topoľčany. Obsahom diplomovej práce je oboznámenie sa s demografickou charakteristikou okresu Topoľčany i poskytovateľmi sociálnych služieb v okrese Topoľčany, s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb či Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 až 2020. Nevyhnutnou súčasťou diplomovej práce je analýza cieľov komunitných plánov sociálnych služieb obcí v okrese Topoľčany. Na základe zhodnotenia komunitných plánov sme dospeli k záveru, že len 9 % zo všetkých obcí disponuje komunitným plánom sociálnych služieb, 6 % plánuje vypracovať komunitný plán a zvyšných 85 % nemá vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb. V závere diplomovej práce sme sa venovali zhodnoteniu a porovnaniu komunitných plánov sociálnych služieb obcí v okrese Topoľčany. Posledná kapitola je venovaná návrhom na zlepšenie plánovania sociálnych služieb na lokálnej úrovni.
Kľúčové slová:
sociálne služby, sociálna politika, komunitné plánovanie, komunitný plán, verejné služby

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene