Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Identifikačné číslo: 1171
 

Kontakty               Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Sociálne podnikanie a jeho efekty – prípadová štúdia obce Spišský Hrhov
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Sociálne podnikanie a jeho efekty – prípadová štúdia obce Spišský Hrhov
Abstrakt:
Riešením sociálnych nerovností a sociálneho vylúčenia je sociálna ekonomika. Existuje čoraz viac príkladov efektívneho sociálneho podnikania. V prvom rade si musíme uvedomiť, že táto podnikateľská činnosť nie je zameraná na ziskovosť ale na tvorbu spoločenskej hodnoty. Cieľom diplomovej práce bolo poukázať na sociálne, ekonomické a environmentálne efekty sociálneho podnikania na príklade obecného sociálneho podniku, ktorý bol založený v obci Spišský Hrhov. V prvej časti sme sa zamerali na prehľad pojmov a názorov jednotlivých autorov, ktorí sa venujú danej problematike. V druhej časti diplomovej práce analyzujeme demografické ukazovatele a hospodársku štruktúru skúmanej obce. Zamerali sme sa na obecnú firmu, ktorá je subjektom sociálneho podnikania v obci. V analýze sociálno-ekonomických charakteristík sme zistili, že sa obec sústredí predovšetkým na sociálnu oblasť, kde sa zameriava predovšetkým na rómsku komunitu. Venovali sme sa SWOT analýze a hodnoteniu finančného zdravia obce. Môžeme konštatovať, že hospodárenie obce je udržateľné. Najdôležitejšou časťou diplomovej práce bola analýza efektov sociálneho podnikania. Na základe dotazníkového prieskumu medzi obyvateľmi a riadených rozhovorov s rozvojovými aktérmi obce, môžeme povedať, že vplyv sociálneho podniku na život v obci má iba pozitívne efekty. Na záver práce sme sformulovali návrhy na ďalší rozvoj obce a sociálneho podnikania.
Kľúčové slová:sociálne podnikanie, enviromentálne efekty, obecný podnik, sociálne efekty, ekonomické efekty

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene