Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Identifikačné číslo: 1171
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)

Kontakty
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Výsledky využívania prostriedkov EÚ v Nitrianskom kraji
Autor: Ing. Monika Jasnická
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Výsledky využívania prostriedkov EÚ v Nitrianskom kraji
Abstrakt:
Primárnym cieľom predkladanej diplomovej práce, je analyzovať využitie prostriedkov z fondov EÚ v Nitrianskom kraji, v programovom období 2007 - 2013, v rámci Regionálneho operačného programu. Hodnotenie čerpania, sa zameriava predovšetkým na okresy Nitrianskeho kraja, ale aj stručné porovnanie s ostatnými krajmi SR. Teoretická časť rieši prierezovo regionálnu politiku Európskej únie, od jej vývoja až po súčasnosť, jej hlavné nástroje na podporu znižovania rozdielov medzi regiónmi. Praktická časť práce najprv hodnotí súčasný stav Nitrianskeho kraja, z pohľadu vybraných indikátorov, a to predovšetkým z oblastí, ktoré boli podporované z Regionálneho operačného programu. Na základe týchto výstupov a zoznamu prijímateľov pomoci, bolo v závere práce zhodnotené, že Nitriansky kraj ako celok, čerpal prostriedky efektívne a vo viacerých hodnotených indikátoroch zodpovedalo využitie potrebám jednotlivých okresov, až na niektoré výnimky v oblasti infraštruktúry sociálnych zariadení a infraštruktúry vzdelávania.
Kľúčové slová:
politika súdržnosti EÚ, programové obdobie 2007 - 2013, Regionálny operačný program, efektívnosť čerpania, Nitriansky kraj

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene