Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Identifikačné číslo: 1171
 
odborná asistentka - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)

     
     
          
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Chránené dielne a chránené pracoviská v Nitrianskom kraji
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Chránené dielne a chránené pracoviská v Nitrianskom kraji
Abstrakt:Osoby so zdravotným postihnutím sa na otvorenom trhu práce často krát nepovažujú za rovnocenného uchádzača o prácu. Pre občana so zdravotným postihnutím je veľmi náročné nájsť si vhodné zamestnanie, ktoré by odpovedalo jeho vzdelaniu a postihnutiu. Štát sa preto snaží podporovať zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím. Jeden zo spôsobov ako podporovať integráciu zdravotne postihnutých osôb na trh práce a do spoločnosti je podpora chráneného zamestnávania. Chránené dielne a chránené pracoviská sú jedným z nástrojov sociálnej politiky a ekonomiky ako pomôcť osobám so zdravotným postihnutím integrovať sa do spoločnosti. Hlavným cieľom diplomovej práce je zhodnotenie využívania tohto nástroja v Nitrianskom regióne. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola približuje vymedzenie legislatívnej úpravy problematiky a definuje pojmy. V kapitole venujeme pozornosť sociálnym problémom, sociálnej politike a sociálnej ekonomike. V druhej kapitole je uvedený hlavný cieľ práce a parciálne ciele diplomovej práce. Tretia kapitola sa venuje metodike a metódam skúmania. Štvrtá kapitola sa venuje sociálno-ekonomickej analýze Nitrianskeho regiónu, analýze chránených dielní a chránených pracovísk v Nitrianskom regióne. V tejto kapitole taktiež zhodnocujeme situáciu chránených dielní a pracovísk v Nitrianskom regióne prostredníctvom dotazníkového prieskumu. Výsledkom práce bolo zhodnotenie využívania chráneného zamestnávania v Nitrianskom regióne. Pomocou zistených skutočností sme prišli k nasledovným záverom. Chránené dielne a chránené pracoviská v Nitrianskom kraji majú nižšie zastúpenie ako v ostatných regiónoch. Na nižší podiel chránených dielní a pracovísk má vplyv aj nižšia miera nezamestnanosti v Nitrianskom regióne v porovnaní s ostatnými regiónmi. Situáciu v chránených dielňach vyhodnocujeme ako nie veľmi priaznivú. Zamestnávateľov trápia mnohé problémy, pri ktorých sa vo svojej činnosti stretávajú. K zriadeniu chránenej dielne a pracoviska ich podnecovali najmä sociálne dôvody.
Kľúčové slová:
sociálna politika, sociálna ekonomika, chránené dielne, sociálne problémy, chránené pracoviská, Nitriansky región

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene