Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Identifikačné číslo: 1171
 

Kontakty
     
     
Projekty          Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Rozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja
Autor: Ing. Silvia Hanusková
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Rozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja
Abstrakt:
Diplomová práca je zameraná na sociálne podnikanie a obecné sociálne podnikanie v Žilinskom samosprávnom kraji (ďalej len ŽSK). Sociálny podnik aplikuje princípy bežného podnikateľského subjektu, produkuje tovary a služby, pre svojich zákazníkov najmä na lokalných trhoch. Prioritou týchto podnikov nie je zisk, ale sú zamerané na riešenie konkretných spoločenských problémov. Takéto sociálne podniky môžu vytvárať obce. Slúžia na integráciu a zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov na trhu práce ako aj na získavanie doplnkových finančných prostriedkov, ktoré môžu byť využité pre riešenie lokálneho problému, ako je napríklad vyrovnávanie spoločenských disparít, či rozvoj obce. Cieľom diplomovej práce je analýza sociálneho podnikania v ŽSK, kde objektom skúmania je práve Žilinský samosprávny kraj. Predmetom skúmania sú obce, ktoré sa v kraji nachádzajú. Súčasťou práce je aj stručná charakteristika skúmaného územia, a to v oblasti demografickej, sídelnej a sociálno-ekonomickej. Venovali sme sa aj analýze informovanosti starostov a primátorov obcí o sociálnej ekonomike, analýze obecného a sociálneho podnikania a podpory sociálneho podnikania v ŽSK. Formulovali sme návrhy na podporu obecného sociálneho podnikania. Navrhovaným riešením na podporu sociálnych podnikov, môže byť zvýšenie záujmu a povedomia ľudí o tejto problematike. Odporúčame spájanie obcí, v ktorých je potenciál, pre založenie sociálneho podniku. Cieľom je zasiahnuť väčší počet potenciálnych zákazníkov, ktorí by mohli takéto tovary a služby využívať, alebo cieľových skupín, ktoré by sa mohli v obecnom sociálnom podniku zamestnať.
Kľúčové slová:sociálna ekonomika, sociálna politika, sociálne podnikanie, obce, Žilinský samosprávny kraj

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene