Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Identifikačné číslo: 1171
 

Kontakty
     
     
Projekty
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Rozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja
Autor: Ing. Kristína Jankovičová
Pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Vedúci práce:
Oponent:
Mgr. Martin Hakel, BA
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Rozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja
Abstrakt:
JANKOVIČOVÁ, Kristína: Rozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja.- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka. – Vedúca záverečnej práce: Ing.Marcela Chreneková, PhD. – Nitra: FEŠRR, 2019. 84s. Cieľom záverečnej práce je priblížiť problematiku obecného sociálneho podnikania. Práca je rozdelená do 4 kapitol. Prvá kapitola je venovaná teoretickému vymedzeniu základných pojmov problematiky. V ďalšej časti je charakterizovaný hlavný cieľ a parciálne ciele diplomovej práce. Samostatnú časť tvorí metodika záverečnej práce, ktorá obsahuje charakteristiku objektu a predmetu skúmania, pracovné postupy, spôsob získavania údajov a ich zdroje a použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov. Záverečná kapitola je zameraná na charakteristiku územia Bratislavského samosprávneho kraja, analýzu súčasnej podpory sociálneho podnikania na Slovensku, analýzu informovanosti o sociálnej ekonomike, analýzu obecného podnikania a sociálneho podnikania a formulovanie názorov na podporu. Z pohľadu metodiky sme využili metódu dotazníkového prieskumu obcí v Bratislavskom samosprávnom kraji. Výsledkom riešenia danej problematiky je zistenie, ako sú informované obce o obecnom sociálnom podnikaní v Bratislavskom samosprávnom kraji a návrhy a odporúčania pre rozvoj obecného sociálneho podnikania v Bratislavskom kraji.
Kľúčové slová:
podnik a podnikanie, sociálne podnikanie, sociálna ekonomika, sociálna politika, obecné podnikanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene