Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Identifikačné číslo: 1171
Univerzitný e-mail: marcela.chrenekova [at] uniag.sk
 

          
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Rozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Košického samosprávneho kraja
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Mgr. Ladislav Ontko
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Rozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Košického samosprávneho kraja
Abstrakt:
Témou diplomovej práce je rozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Košického samosprávneho kraja. V teoretickej časti sa venujeme vysvetleniu pojmov, ktoré sa týkajú sociálnej politiky všeobecne, sociálnemu vylúčeniu a sociálnemu začleneniu. Teoretická časť ďalej opisuje sociálnu ekonomiku a podmienky, ktoré sú potrebné pre jej rozvoj. Následne sme sa venovali sociálnemu podnikaniu, sociálnym podnikom a obecnému sociálnemu podnikaniu. Vo vlastnej práci sme sa zamerali na naplnenie cieľov práce. Hlavným cieľom práce je formulácia odporučení pre rozvoj a podporu obecného sociálneho podnikania na území Košického samosprávneho kraja. Medzi hlavné zistenia práce patrí, že základná informovanosť o sociálnej ekonomike a možnostiach jej rozvoja je nízka. Z obcí a miest, ktoré odpovedali na dotazník je vlastníkom obecného podniku len 14 z nich. Najčastejším motívom pre založenie podniku bolo zníženie miery nezamestnanosti v danom území. V návrhovej časti práce sme odporučili šírenie informovanosti ohľadom základných pojmov sociálnej ekonomiky, vylepšenie mechanizmov na podporu sociálneho podnikania a podporu dobrovoľníckej činnosti.
Kľúčové slová:
sociálna inkllúzia, tretí sektor, sociálna ekonomika, obecné sociálne podnikanie, sociálny podnik, dobrovoľníctvo , Košický samosprávny kraj

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene