Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Identifikačné číslo: 1171
 
odborná asistentka - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)

Kontakty
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Rozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
PhDr. Vladimír Ledecký
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja
Abstrakt:
Názov témy diplomovej práce je rozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja. Primárnym cieľom diplomovej práce bola formulácia návrhov a odporúčaní pre podporu rozvoja obecného sociálneho podnikania Prešovského samosprávneho kraja. Prácu tvoria štyri hlavné kapitoly. Prvá kapitola sa venuje charakteristike pojmov sociálna politika, sociálna ekonomika a sociálne podnikanie. V prípade sociálnej politiky a ekonomiky sa zameriavame na ich stručný historický vývoj a definíciu pojmov s nimi súvisiacich. V prípade sociálneho podnikania sa venujeme charakteristike obecného sociálneho podnikania. Druhá kapitola obsahuje ciele práce. V tretej kapitole sa zameriavame na metodiku diplomovej práce. Vo štvrtej kapitole sa venujeme charakteristike Prešovského samosprávneho kraja, z administratívneho, demografického a socio-ekonomického hľadiska. Súčasťou tejto kapitoly sú aj výsledky prieskumu obecného sociálneho podnikania v tomto kraji. Hlavný cieľ práce bol splnený. Na základe dotazníkového prieskumu sme zanalyzovali súčasný stav obecného sociálneho podnikania v Prešovskom samosprávnom kraji. Práca ponúka niekoľko zistení ako napríklad nízky počet obecných sociálnych podnikov, súčasné bariéry sociálneho podnikania a problematiku podpory sociálnych podnikov. Diplomová práca poskytuje súvislý pohľad na danú problematiku.
Kľúčové slová:
Prešovský samosprávny kraj , obecné sociálne podnikanie, sociálna politika, sociálna ekonomika, sociálne podnikanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene