Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Identifikačné číslo: 1171
Univerzitný e-mail: marcela.chrenekova [at] uniag.sk
 

     Výučba               Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Regionálne rozdiely medzi vybranými regiónmi
Autor: Bc. Timea Stanová
Pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Regionálne rozdiely medzi vybranými regiónmi
Abstrakt:
Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá regionálnymi rozdielmi vo vybraných regiónoch. V práci sú prezentované informácie o regiónoch a ich typológiách, regionálnom rozvoji a raste, regionálnych disparitách a regionálnej politike. Hlavným cieľom práce bolo na základe údajov zo Sčítania obyvateľstva, domov a bytov v roku 2011 porovnať objektívne podmienky pre život vo vybraných regiónoch. Hlavný cieľ bol splnený prostredníctvom čiastkových cieľov. Čiastkovými cieľmi boli analýza demografických ukazovateľov vo vybraných regiónoch, analýza hospodárskej štruktúry regiónov, analýza poľnohospodárskej štruktúry regiónov, analýza regiónov v oblasti sociálnej a technickej infraštruktúry, porovnanie vybraných regiónov z hľadiska demografickej, sociálno-ekonomickej a poľnohospodárskej štruktúry a zhodnotenie podmienok pre život vo vybraných regiónoch. Objektom skúmania boli 2 okresy - okres Šaľa a okres Dunajská Streda. Okres Šaľa je rozlohou menší, menej ľudnatý, tvorený hlavne veľkými obcami. Možno ho charakterizovať ako okres s celkovým úbytkom obyvateľstva, negatívnym saldom sťahovania, nižšou mierou nezamestnanosti a menším počtom ekonomicky aktívneho obyvateľstva. V tomto okrese sa poľnohospodárska pôda využíva viac ako v okrese Dunajská Streda. Okres Dunajská Streda sa rozprestiera na väčšej rozlohe, na ktorej žije viac obyvateľov v stredne veľkých obciach. Je charakteristický celkovým prírastkom obyvateľstva, pozitívnym saldom sťahovania, vyššou mierou nezamestnanosti, vyšším počtom ekonomicky aktívneho obyvateľstva a lepšou sociálnou infraštruktúrou. Oba okresy zaznamenávajú prirodzený úbytok obyvateľstva.
Kľúčové slová:regionálne disparity, poľnohospodárstvo, okres Šaľa, okres Dunajská Streda

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene