Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Identifikačné číslo: 1171
 

Kontakty     Výučba
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Rozvoj sociálnej ekonomiky v podmienkach Trenčianskeho kraja
Autor:
Pracovisko:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Rozvoj sociálnej ekonomiky v podmienkach Trenčianskeho kraja
Abstrakt:
Cieľom predkladanej diplomovej práce bolo zhodnotiť potenciál pre rozvoj sociálnej ekonomiky v Trenčianskom samosprávnom kraji a následne formulovanie návrhov a odporúčaní pre rozvoj sociálneho podnikania. Práca sa skladá zo 4 kapitol, pričom prvá, teoretická časť práce zahŕňa definovanie a vysvetlenie pojmov ako sociálna a ekonomická hodnota, sociálna ekonomika a jej črty, ciele, subjekty, objekty atď. Druhá kapitola obsahuje cieľ a čiastkové ciele práce a tretia časť je zameraná na metodiku diplomovej práce, konkrétne charakteristiku objektu a predmetu skúmania, pracovné postupy, metódy skúmania a zdroje informácií. Posledná praktická časť práce sa skladá z charakteristiky skúmaného územia, legislatívneho a podporného rámca pre sociálnu ekonomiku, vzdelávania v oblasti sociálnej ekonomiky, výziev v oblasti kohéznej politiky, tretieho sektora na Slovensku, registra sociálnych podnikov a analýzy dvoch dotazníkových prieskumov. Objektom skúmania boli všetky mestá a obce Slovenska a vybrané typy organizácií tretieho sektora Trenčianskeho samosprávneho kraja. Primárnym zdrojom informácií boli dotazníkové prieskumy, ktoré slúžili aj ako podklad pre formuláciu návrhov a odporúčaní pre prax.
Kľúčové slová:občianske združenia, sociálna ekonomika, obecné podnikanie, sociálny podnik, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene