Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Identifikačné číslo: 1171
Univerzitný e-mail: marcela.chrenekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)

     
Výučba
     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Implementácia prístupu LEADER v miestnej akčnej skupine Združenie mikroregiónu Svornosť
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Implementácia prístupu LEADER v miestnej akčnej skupine Združenie mikroregiónu Svornosť
Abstrakt:
Predložená práca sa zaoberá hodnotením implementácie osi 4 prístupu LEADER vo vybranej miestnej akčnej skupine Svornosť, čo predstavuje zároveň hlavný cieľ práce. Prvý špecifický cieľ je zameraný na zmapovanie projektov zaregistrovaných na Pôdohospodárskej platobnej agentúre, ktoré boli MAS predložené v rámci Žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Tieto žiadosti mali možnosť predložiť žiadatelia počas určených termínov v rámci deviatich výziev, ktorými sa uskutočňuje realizácia Integrovanej stratégie rozvoja územia mikroregiónu Svornosť. Druhý špecifický cieľ predstavuje zmapovanie verejnej mienky obyvateľov mikroregiónu o aktivitách a činnosti Združenia mikroregiónu Svornosť, o potenciáli mikroregiónu pre rozvoj cestovného ruchu, ale i o realizácii zmien na jeho území a participácii na nich. Ciele práce boli naplnené. V rámci realizácie Integrovanej stratégie rozvoja územia výsledky naznačujú úspešné implementovanie osi 4 Programu rozvoja vidieka 2007 -- 2013, čo potvrdzuje aj 54,60 % miera čerpania alokovaných prostriedkov. Výsledkom prieskumu verejnej mienky je zistenie, že väčšina obyvateľov mikroregiónu má dostatočné informácie o aktivitách a činnosti Združenia mikroregiónu Svornosť, s ich doterajšou činnosťou prevláda vo veľkej miere spokojnosť a takisto prejavili značný záujem o participáciu na rozvoji svojho mikroregiónu.
Kľúčové slová:
participácia, Miestna akčná skupina, LEADER, cestovný ruch, rozvoj vidieka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene