Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Identifikačné číslo: 1171
Univerzitný e-mail: marcela.chrenekova [at] uniag.sk
 

     Výučba     Projekty
     
Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Kvalita života vo vybraných obciach okresu Čadca
Autor: Ing. Ľudmila Poláčková
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Marián Hamada, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Kvalita života vo vybraných obciach okresu Čadca
Abstrakt:Slovensko je typické rôznorodosťou regiónov a kvality života na ich území. Tieto rozdiely boli spôsobené historickým vývojom a rozvojom územia. Kvalita života môže byť definovaná z rôznych pohľadov a je ovplyvňovaná rôznymi faktormi. Môže byť hodnotená na rôznych úrovniach. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie objektívnej a subjektívnej kvality života na lokálnej úrovni vo dvoch vybraných obciach okresu Čadca, obce Klokočov a obce Oščadnica. Hodnotenie je sústredené na: kvalitu životného prostredia, technickú infraštruktúru, komerčné služby, zdravotné služby, vzdelávacie služby, participáciu občanov a iné stránky života v obci. Získané informácie sú syntetizované, hodnotené a porovnávané. Hodnotená je sídelná vybavenosť obce a spokojnosť občanov. Obce sú porovnávané na základe spomenutých faktoroch. Výsledkom práce je porovnanie kvality života a určenie vyššej kvality života medzi vybranými obcami.
Kľúčové slová:
meranie kvality života, indikátory, kvalita života, vidiecka obec

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene