Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Identification number: 1171
University e-mail: marcela.chrenekova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Regional and Rural Development (FESRD)

Contacts
     
     
Projects          Supervised theses
     

Limit to:
year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.Project titleSupervisorTypeOfficial rolesSince
Until
1
D. MoravčíkováHorizont 2020odborný riešiteľ
02/01/2021
2Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
riešiteľ
01/01/2016
12/31/2018
3 Game of Alliance between Large And Small Enterprises in Rural regions
Horizont 2020
supervisor
01/01/2018
12/31/2020
4
 Global University IV.D. MoravčíkováSlovak Aidodborný spolupracovník11/01/201605/31/2018
5 Integrated courses for local economic developmentM. Chreneková
KEGA
supervisor
01/01/2017
12/31/2019
6 Integrované prístupy k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach SRVEGA riešiteľ
10/17/2014
12/31/2016
7
 Kontrola a úprava približne 520 slovenských vstupov do databázy IATE v oblasti poľnohospodárstva so stupňom spoľahlivosti 1M. ChrenekováEC Tender
supervisor
06/20/2010
11/20/2010
8
 Models of social agriculture as an instrument of support to inclusive growthVEGA
garant
01/27/2020
12/31/2022
9
 Monitorovacia správa Stratégie rozvoja vidieka Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022 (za rok 2018)
J. JarábkováZmluva o dieloriešiteľ
06/19/2019
09/12/2019
10
 New approaches to teaching local economic and social development
KEGA
garant
01/01/2018
12/31/2020
11
D. Moravčíková
General calls
navrhovateľ a metodický riešiteľ
07/01/2020
07/02/2020
12 Regional circular economy models and best available technologies for biological streamsE. MarišováInterreg Europeriešiteľ
01/01/2017
12/31/2021
13 REVITALIZATION OF SMALL AGRICULTURAL FARMS THROUGH ENERGY CROPS CULTIVATION AND BIOMASS PRODUCTIONE. MarišováBilateral cooperationriešiteľ01/01/2015
12/31/2016
14 Sustainabilty of rural areas in practice
Granty nadácií
supervisor
01/23/2015
12/05/2016
15APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRriešiteľ07/01/201509/28/2018
16
 Vidiecka univerzita tretieho vekuD. Moravčíková
OP Ľudské zdroje
koordinátor odbornej aktivity 1.1, lektor
08/19/2013
07/31/2015

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
in progress
submitted
Inactive states:
completed
rejected