Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Identifikačné číslo: 1171
Univerzitný e-mail: marcela.chrenekova [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Výučba     
Projekty
     Orgány     
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
 Digital cross-cutting priority platforms for RUral EconomiesD. MoravčíkováHorizont 2020 odborný riešiteľ01.02.2021
2
 Globálna univerzita IV.: Zavádzanie rozvojových tém do univerzitného systému vzdelávaniaSlovak Aid
odborný spolupracovník
01.11.2016
31.05.2018
3
 Hry aliancie medzi veľkými a malými podnikmi vo vidieckych regiónoch
M. Chreneková
Horizont 2020
garant
01.01.2018
31.12.2020
4
 Integrovaná výučba pre miestny ekonomický rozvoj
M. Chreneková
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2017
31.12.2019
5
 Integrované prístupy k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach SR
J. JarábkováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)riešiteľ17.10.201431.12.2016
6
M. Chreneková
EC Tender (Tender Európskej komisie)
garant
20.06.201020.11.2010
7
 Modely sociálneho poľnohospodárstva ako nástroja podpory inkluzívneho rastu
M. ChrenekováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
27.01.2020
31.12.2022
8 Monitorovacia správa Stratégie rozvoja vidieka Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022 (za rok 2018)Zmluva o dieloriešiteľ19.06.2019
12.09.2019
9 Nové prístupy vo výučbe miestneho ekonomického a sociálneho rozvojaKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2018
31.12.2020
10
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
riešiteľ
01.01.201631.12.2018
11
 Potenciál sociálneho poľnohospodárstva v kontexte inkluzívneho trhu práceD. Moravčíková
Všeobecné výzvy
navrhovateľ a metodický riešiteľ01.07.202002.07.2020
12
 Revitalizácia malých poľnohospodárskych fariem na pestovanie energetických rastlín a produkciu biomasy.E. MarišováBilaterálna spoluprácariešiteľ01.01.2015
31.12.2016
13
 Udržateľnosť vidieckych oblastí v praxi
Granty nadáciígarant23.01.2015
05.12.2016
14
M. Fáziková
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
riešiteľ
01.07.201528.09.2018
15 Vidiecka univerzita tretieho vekuOP Ľudské zdrojekoordinátor odbornej aktivity 1.1, lektor19.08.2013
31.07.2015

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončenýzamietnutý