Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Zuzana Rebičová, PhD.
Identification number: 1174
University e-mail: 1174 [at] is.uniag.sk
 
Lecturer - Department of Languages (FEM) - terminated

Contacts
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:The demographic segmentation of honey consumers in Slovakia
Written by (author):
Ing. Ján Milan
Department:
Department of Languages (FEM)
Thesis supervisor:
Mgr. Zuzana Rebičová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Demografická segmentácia spotrebiteľov medu na Slovensku
Summary:
Bakalárska práca sa zaoberá otázkou marketingového prístupu so zacielením na spotrebiteľov medu v Banskobystrickom kraji a je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sa zaoberáme problematikou segmentácie, demografickej segmentácie a výberu cieľového trhu. Praktická časť zahŕňa analýzu spotreby a produkcie včelieho medu na Slovensku a vyhodnotenie výsledkov dotazníkového prieskumu. Cieľom bakalárskej práce bolo popísať spotrebiteľské správanie konzumentov medu v Banskobystrickom kraji a následne aplikovať vybrané demografické kritériá. Prieskum sa realizoval na vzorke 400 respondentov, starších ako 18 rokov, žijúcich v Banskobystrickom kraji. Na základe výsledkov výskumu sú sformulované marketingové stratégie z hľadiska spotreby, preferencií a nákupného správania, ktoré pomôžu včelárom lepšie pochopiť spotrebiteľské potreby, želania a zvýšiť ich predaje.
Key words:
med, spotrebiteľské správanie, demografická segmentácia, Slovenská republika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited