Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Zuzana Rebičová, PhD.
Identification number: 1174
University e-mail: 1174 [at] is.uniag.sk
 
Lecturer - Department of Languages (FEM) - terminated

Contacts     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Consumer behaviour in the chocolate market
Written by (author): Ing. Katarína Pavúčková
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Spotrebiteľské správanie na trhu s čokoládou
Summary:
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je charakterizovať spotrebiteľské správanie na trhu s čokoládou, určiť spotrebiteľské preferencie a faktory, ktoré spotrebiteľov ovplyvňujú pri nakupovaní. Konkrétne sme si zvolili trh s horkými čokoládami. Bakalárska práca je rozdelená na dve časti. Prvá časť je teoretická. V teoretickej časti sú vysvetlené základné pojmy týkajúce sa spotrebiteľského správania. Druhá časť, praktická obsahuje súčasný stav spotreby čokolády na Slovensku, cieľ práce, metodiku práce – predmet a objekt skúmania, metodiku výskumu a zberu údajov a stanovené hypotézy. V závere druhej časti je vyhodnotený dotazníkový prieskum.
Key words:
spotrebiteľské správanie, faktory ovplyvňujúce spotrebiteľské správanie, nákupný proces, čokoláda, spotrebiteľ

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited