Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Zuzana Rebičová, PhD.
Identification number: 1174
University e-mail: 1174 [at] is.uniag.sk
 
Lecturer - Department of Languages (FEM) - terminated

     
Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Honey trade in the European Union
Written by (author):
Department:
Department of Languages (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Obchod s medom v Európskej únii
Summary:
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je charakterizovať a zhodnotiť obchod s medom v Európskej únii. Práca je rozdelená na dve hlavné časti a to teoretickú časť a praktickú. V teoretickej časti je charakterizovaný súčasný stav obchodu s medom v Európskej únii, do ktorého môžeme zahrnúť medzinárodný obchod, trh s medom, ceny, štruktúru trhu a legislatívu. Praktickú časť môžeme rozdeliť na dve časti. Prvá časť je zameraná na produkciu, import, export, vývoj cien medu v Európskej únii, ale tiež aj na obchod s medom na Slovensku. Druhá časť je zameraná na analýzu obchodu s medom v celej Európskej únii prostredníctvom indexov RCA, RCA I, RCA II a Grubel Lloydovho indexu. V závere bakalárskej práce sú zhrnuté jednotlivé výsledky výpočtov a stanovené odporúčania pre odbornú prax.
Key words:
medzinárodný obchod, obchod s medom, med, RCA indexy, GL index

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited