Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Zuzana Rebičová, PhD.
Identification number: 1174
University e-mail: 1174 [at] is.uniag.sk
 
Lecturer CSc.PhD. - Department of Languages (FEM) - terminated

Contacts
     
Publications
     
     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Code KPČ
Description KPČYearDetails
1.Požiadavky na prijímacie skúšky z cudzích jazykov: anglický jazyk
Felixová, Irena -- Holúbeková, Andrea -- Horváthová, Jarmila -- Jakabovičová, Johana -- Klimentová, Katarína -- Kováčiková, Elena -- Maďarová, Ľudmila -- Matušeková, Eva -- Rebičová, Zuzana -- Užáková, Mária -- Veselá, Katerina
Požiadavky na prijímacie skúšky z cudzích jazykov: anglický jazyk. 12th ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 122 p. ISBN 978-80-552-1961-5.
GII
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
2019
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.